Archives d’Auteur: aghucaf

À propos de aghucaf

poète, nouvelliste, traducteur, cruciverbiste.

D ulaqrar (Bientôt)

  D ulaqrar              Reglen yiberdan Yergel uzekka Yeldi uẓekka Hejmen-d yiɣeblan Agummu yerka Tečča-t twekka Tfeẓẓ-it s wuglan I tura amek akka? Ma d ayen i d-yefka Win i d-aɣ-yuran? Anda i tetteddu? Amzun tedderɣel Teddhem inijel Ur d-iban … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Ayen i txedmeḍ ad t-tafeḍ (tamacahut)

  Ayen i txedmeḍ ad t-tafeḍ           Amacahu ad yelhu ad yeḍbeɛ am usaru ad yuɣal annect n ujgu.   Zik-nni deg tudrin-nneɣ imdanen ttemɛawanen gar-asen acku ḥṣan s tuɛert n tudert. Azekka, lxir yexdem yiwen deg-sen ad as-yuɣal. … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Yiwen Uzzayri yules-d i tedyant yeḍran yid-s

Aḍris-a yuran deg tazwara s tefransist send ad t-id-rregh ɣer teqbaylit, ufiɣ-t deg uɣmis "El Watan", ameskar-is d Fariz BRESKI, ɣriɣ-t iεǧeb-iyi aṭas, ahat ula d kunwi ad awen-yeεǧeb, ɣrem-t ihi…. Yiwen Uzzayri yules-d i tedyant yeḍran yid-s   Lliɣ … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Farid Ɛli

Farid Ɛli     Taɣect n ufrux tensa Am tafat yesquqer yiḍ Acḥal d tidet i yenna S yiles asmi yettɛeyyiḍ I yuffeg mačči d kra Laɛmer i t-id-yerra lḥiḍ   S ccna yennuɣ d Fransa (ɣe)F umgerḍ yugi azaglu … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Nna Crifa

Nna Crifa       Bqaɛlaxir ay Aqbu Dayen ifukk zzhu Crifa tanaẓurt temmut Taɣect-is ur tt-ntettu S leḥzen tettsuɣu Leɛmer i tessin tafsut Ɣef wiyiḍ tezga tcennu Ɣer daxel tettru Teḥsa fell-as kullec ifut   Tgujjel, tɣurr-itt ddunit Tergel … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | 2 Commentaires

Asefru n Belɛid At Urejdal

Belɛid At Urejdal     Belɛid At Urejdal  ɣur-s dderya d tamecṭuḥt, lḥal iẓenner fell-as, ilaq ad yinig ɣer tmurt n Fransa akken ad yessisi s wacu ara iɛeggec arraw-is imeẓẓyanen. Netta yedda deg leɛmer yerna tazmart teǧǧa-t. Nnig n … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Tayri

  Tayri D tafsut m yijeǧǧigen D tizegzewt n yigenni D timerqemt m yal ini D ccbaḥa-nni ijeggḥen Akkagi i tga tayri D tinebgiwt n wulawen   D aɛraq n lecɣal merra D tittin anda ddan wussan Amzun d taffugt … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Tafat nettraju

Tafat nettraju   Imru ma yebda tira Ur walaɣ anda ay iteddu Abrid yuɣ n yisefra Ittaɣ-it ccetwa anebdu Amedyaz ɣur-s tefra Awal yeɣli-d d abandu Teqqim zegzawet tara Aman d idammen n uɣurru Ar tura tugi ad tefru Tudert … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Tiɣirdemt d ugru

Tiɣirdemt d ugru     Amacahu, Rebbi ad tt-isselhu, ad tiɣzif amzun d asaru.     Zik-nni deg yiwet n teẓgi i yegzem yiwen wasif deg tlemmast-is, ttidiren aṭas n yiɣersiwen, gar-asen igra neɣ imqerqar.Wigi nezmer ad ten-naf ama deg … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | 2 Commentaires

Ḥnifa

Ḥnifa    Ccna n teqbaylit yettru Yettru amzun d lṭufan S taɣect n Ḥnifa idehhu Ɣur-s tjebbed akk urfan   Seg wasmi i d-tekker d asirem Tudert-is tezga deg lexyal Amwanes i d-temmuger d ṭṭlam Ur t-tluɛa yerra-d awal   … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire