Archives d’Auteur: aghucaf

À propos de aghucaf

poète, nouvelliste, traducteur, cruciverbiste.

Tilelliyin

Tilelliyin     Tilelliyin deg Lezzayer Kerrint seg wass ɣer wass Tamurt tteddu ad tezzer Aluḍ yewweḍ-as-d ɣer wammas Asmi ad teɛreḍ ad tekker Ad taɣ tiyita ɣer lsas   Undin tafdult i wawal Keblen-t, degren-t ɣer tesraft Ttnadin ad … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Tagué , | Poster un commentaire

At icegraḍ

  At icegraḍ     Ssegmet icegraḍ ternum Tzedɣem leqsur n Spenwul Mi ddunit fell-awen tdum Ɛebbit ɣef ugdud aɣyul Ugadeɣ ad d-temmagrem amcum Ur ngiren ahat lefḥul   S tidi yeɣreq uxeddam Yectaq yiggas n usteɛfu S tarwa-s ur … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | 3 Commentaires

Ccix Nurdin

Ccix Nurdin               D netta i yerẓan asalu Taqbaylit ɣur-s awal Issekcem-itt ɣer rradyu Ad d-tenṭeq ad tessawal S wayen-nniḍen la d-tgellu I s-yettimɣuren d azal Meẓyan imiren meẓẓi Yecna “Allo trisiti” Awal-is ẓid … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Asawen d luḍa

Asawen d luḍa   Asawen d luḍa Fudeɣ, efk-iyi-d ad sweɣ Taɣect-iw tenṭeḍ seg ccyaḍ Ɣliɣ ur zmireɣ ad  beddeɣ Amzun sɛebban-iyi ablaḍ Fudeɣ tili Fudeɣ taḍsa Fudeɣ lwi Fudeɣ nneya Wiyya-k, anef-iyi ad ddreɣ Ar lhemm kečč d aseqqaḍ … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | 2 Commentaires

Saɛdawi Ṣalaḥ

Saɛdawi Ṣalaḥ     Yuklal tajmilt ad s-tt-nerr I Saɛdawi anaẓur Yal tikkelt m(i) ad t-id-nebder Nettmmekti-d yecna (ɣe)f waggur Deg tezlit-is yeqqar-as “Yecreq yiṭij yuli wass”    Tudert-is tɛedda (de)g yinig Yecna lɣerba taɣeddart (de)G tfekka-s ul yettneṭṭig M(i) … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Ssebba d tagerfa

Ssebba d tagerfa     Assen akken i d-yuzen Rebbi tagerfa ɣer lqaɛa, yefka-as snat n tyemmsatin, yiwet teččur d lxir d rrbeḥ tayeḍ d ilefḍan d telkin. Iwessa-tt mi ara tawdeḍ anda i tt-iceyyeɛ ad tebru tayemmust-nni yeččuren d … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Anda-aɣ?

 Anda-aɣ? Anda-aɣ? D yiwen n usteqsi, akka tura, tuɛer tririt fella-s imi teḍra yid-neɣ am “Ccix n lkanun”, isem-is yella, netta ulac-it. Cwit n umgirred kan i yellan: “Nekkni nella d imelyan, ma d isen-nneɣ ulac-it s wudem unsib deg … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Tamurt n Leqbayel

  Tamurt n Leqbayel   Yettenfal wul seg tismin Cergen-kem acrag n ddɣel D tiẓẓit n taɣect i kem-ttwalin Ttnadin ad kem-ččen d asgel S tedmert tqubleḍ tirṣaṣin Tugiḍ tugna-m ad tbeddel Arraw-im dduklen zdin Tuɛer nnmara n leqbayel A … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

D ulaqrar (Bientôt)

  D ulaqrar              Reglen yiberdan Yergel uzekka Yeldi uẓekka Hejmen-d yiɣeblan Agummu yerka Tečča-t twekka Tfeẓẓ-it s wuglan I tura amek akka? Ma d ayen i d-yefka Win i d-aɣ-yuran? Anda i tetteddu? Amzun tedderɣel Teddhem inijel Ur d-iban … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire

Ayen i txedmeḍ ad t-tafeḍ (tamacahut)

  Ayen i txedmeḍ ad t-tafeḍ           Amacahu ad yelhu ad yeḍbeɛ am usaru ad yuɣal annect n ujgu.   Zik-nni deg tudrin-nneɣ imdanen ttemɛawanen gar-asen acku ḥṣan s tuɛert n tudert. Azekka, lxir yexdem yiwen deg-sen ad as-yuɣal. … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Poster un commentaire