Archives de l’auteur : aghucaf

À propos de aghucaf

poète, nouvelliste, traducteur, cruciverbiste.

Alqaḍ n uzemmur

Aḍris-a d tukkist seg tullist « Tadukli » neɣ « tiwizi » n ummud n tullisin « Timsirin n yiḍ ». D aḍris asegzan, yeqqar-d amek i leqḍen Leqbayel azemmur-nsen. Ixeddim d ixeddim maca ssnen amek ara t-rren d urar neɣ d tamaɣra… Alqaḍ n uzemmur … Continuer la lecture

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tazemmurt

Tazemmurt Tazemmurt d-yecfan leqrun Gren-tt deg lkanun Asɣar-is iruḥ d iɣed Bɣan isem-is ad t-ɣbun Acḥal ad t-yettun Deg (u)ẓekka asmi ad issenned Deg (yi)ẓuran-is la ttruẓun D ddellaɛ i teẓẓun D winna i bɣan ad yebded. Akal yettru mi … Continuer la lecture

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Takessawt

Aḍris-a d tukkist seg tullist « Tadukli » i d-yeddan deg ummud n tullisin « Timsirin n yiḍ » n Malek HOUD.   Tayessawt Ajemmaɛ n lmal n taddart n Tɣalaḍt meqqer, d aqḍar. Yal axxam yekki deg-s s yiwen n yixef neɣ ugar. … Continuer la lecture

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tawenza-w

Tawenza-w   (De)g twenza-w Rebbi yura (De)g wass-is n zɛaf yufa-iyi Ur tufiḍ d acu i yeǧǧa Deg lemrar d lemḥani (Se)g yimiren ur d-isteqsa Yedha d wiyiḍ yeǧǧa-iyi                                    A Rebbi acimi akka?                                         Tawenza-w merra terka Acimi a … Continuer la lecture

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tilelliyin

Tilelliyin     Tilelliyin deg Lezzayer Kerrint seg wass ɣer wass Tamurt tteddu ad tezzer Aluḍ yewweḍ-as-d ɣer wammas Asmi ad teɛreḍ ad tekker Ad taɣ tiyita ɣer lsas   Undin tafdult i wawal Keblen-t, degren-t ɣer tesraft Ttnadin ad … Continuer la lecture

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Marqué avec , | Laisser un commentaire

At icegraḍ

  At icegraḍ     Ssegmet icegraḍ ternum Tzedɣem leqsur n Spenwul Mi ddunit fell-awen tdum Ɛebbit ɣef ugdud aɣyul Ugadeɣ ad d-temmagrem amcum Ur ngiren ahat lefḥul   S tidi yeɣreq uxeddam Yectaq yiggas n usteɛfu S tarwa-s ur … Continuer la lecture

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | 3 commentaires

Ccix Nurdin

Ccix Nurdin               D netta i yerẓan asalu Taqbaylit ɣur-s awal Issekcem-itt ɣer rradyu Ad d-tenṭeq ad tessawal S wayen-nniḍen la d-tgellu I s-yettimɣuren d azal Meẓyan imiren meẓẓi Yecna “Allo trisiti” Awal-is ẓid … Continuer la lecture

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire