Talwit

Talwit

 

 

Talwit

Tamilla Tamellalt: asrad

Yebɣa wul ad yethenni

Uqbel ad s-cudden aɣesmar

(de)G tudert yelhan yettnadi

Ar tura ur yeɛyi (de)g ssbeer

Asirem-ines s ukufi

Yeččur-it yerna iḍegger

Talwit

Asmi i d-ilul slalwen-as

Asmi i d-ilul slalwen-as

Ferḥen, fkan-t i ddunit

Ddunit mu qeṭṭiɛ tuɣmas

S lemḥani merra tehmej-it

Medden qqaren-as teɣza-as

Mi d-as-ttwenniɛ tiɣrit

 

Talwit

Fkan-T ad yexdem

Yal ass ireggu tazzla

I wakken ad d-yawi aɣrum

Laɛmer i ifukk tanafa

Yexreb-as yiḍes s lehmum

D aṣebri ur d-yenni kra

Iɣder-it zzman amcum

Talwit

Wid Tettu ddunit

Yeḥsa s lehna ur tt-ittaf

Alamma ṣubben-as lecfer

Yettarra iman-is di ṭṭerf

Yettnadi amek ara yeffer

Ur yezmir ad d-yerr ṣṣerf

Tebɣa ddunit ad t-tenker

 

Talwit

Yeɣli-d Yid Yessa ameccuc

Rebbi, tudert yura-as-tt

Yefka-t ɣer teẓgi n lewḥuc

Leɛnaya yessuter yekkes-as-tt

Yenna-as ssenz aɛeqquc

Taẓallit-is yerra-as-tt

Yeɣli-d yiḍ yessa ameccuc

Talwit

(De) G ujgu tamrart thegga

     

D acu yettraju tura

Yeɛqel ddunit ur t-teḥmmil

(de)G ujgu tamrart thegga

(de)G tudert yeɛyu yettḥellil

Tugi-t ur s-d-tesli ara

 Yemmut, tenna-yas: Aḥlil!

                                         Ifran Igerrzen Ass n :13/08/1983      

                                                 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Muḥend Arezqi At Muḥu

Dda Muḥend Areẓqi

Muhend Areẓqi À Muhu

Muhend Areẓqi À muhu ad-yeɛfu yerḥem Comme tombé

Ad t-yerḥem Rebbi iwseε-itt is tombé, Comme, (wagi d Muhend Arezqi A Muhu) Akken d-tenniḍ non FATEH d argaz ara d-yeǧǧen ilem d ameqqran.
Tura akka mmekteɣ-d yiwen n ttbut n tirrugza-s: Deg useggas 1974 yella d aselway n tɣiwant n Tazmalt (D Lmir), Yewwet-d yiwen ugerriw d ameqqran, kkren-d yiḥumal, Kra n warrac n Uftis (Buεziz) ɣef tqenṭert n Walaɣen ttnezzihen asif mi d-yeḥmel, lexber kan aman UWIN tiqenṭert rnan warrac-nni, yal wa de g Wacu i yeṭṭef. Slan akk Medden uzzlen-d ad d-selken Arrac n twaɣit. Dda Muhend Areẓqi n À Muhu, yuweḍ kan ɣef yirl n Wasif yeskefkufen, iman-est icudd s umrar idegger de asif de iman-est, yerna CWIT yuɣal-d s yiwen uqcic i d-isemneε seg lmut. Mi ad alaḥal d-lacet ɣer yiri n Wasif immuger-it lwali n yimiren-nni, yenna-as: « Awi-d aqcic-nn
-Mazal llan wiyiḍ daxel n waman ma tebɣiḍ ad d-tesmenεeḍ yiwen, wagi Dayen yemneε » Je -Yerra Dda Muhend.

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tamacahut n Ṭṭehriruc

Ṭṭehriruc

 

Ṭṭehriruc

Ṭṭehriruc s tjewwaqt-is

 

Amacahu, ad yelhu, ad yeḍbeɛ am usaru ad yuɣal annect n ujga.

 

Zik-nni deg yiwet n taddart n tmurt n Leqbayel tella yiwet n twacult ɣur-s aṭas n yizamaren d wuli.Taqeḍɛit merra i t-ikessen d yiwen n umeksa maca yiwet n tzimert d amaẓuẓ n twacult i wimi qqaren Ṭṭehriruc i tt-yettawin ad tkes deg wayla-nsen.

Yiwen n wass am leɛwayed, yessufeɣ-d Ṭṭehriruc tizimert-is seg uddaynin akken ad tt-yawi ad tkes deg uqwir-nsen anda yella rrbiɛ yerra tili.

Tizimert segmi tessekna aqerruy-is ɣer tmurt d nettat tkes, tettett deg yal lxir i d-yemɣin n teḥcicin deg wakal-nni, ula d tikkelt ur d-tessuli aqerruy-is. Ṭṭehriruc ula d netta yedha deg turarin, ulac tin ur yurar, maca skudmal ittɛedday wakud taɛebbḍt-is tettneẓif seg laẓ yerna iqreḥ-it usemmiḍ, teḍra-yid-s am uɣerda n lǧamaɛ: yelluẓ yerna ulac sdat-s d acu ara yečč. Ilaq ad yuɣal s axxam akken ad yefḍer, ma yeqqim akken aɛebbuḍ-is d ilem ad yeḍru yid-s wayen n diri yerna mačči d win iṣebbren.

Yenna i tzimert-i: « Kker a tizimert ad nuɣal s axxam, aɛebbuḍ-iw d ilem, yelluẓ yerna iqreḥ-iyi usemmiḍ.

Tizimert terra iman-is am tin ur nesli, nettat učči-ines deg lexla i yella mačči deg uxxam ma d asemmiḍ ur d-yekki ara akk fell-as imi taɛrurt-is tdel-itt taduṭ.

-Ala, nekk ur ttuɣal-ara s axxam tura, ad qqimeɣ da i as-terra.

-Wiyya-m a tizimert, zwir sdat-i s axxam!

-La k-qqareɣ ala ala!

-Kker wiyya-m neɣ ad ɛeddiɣ ad as-ssiwleɣ i wuuccen ad d-yas ad kem-yečč!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer wuccen yenna-as:

-Ay uccen, yya-d ad teččeḍ tizimert, tizimzert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Uccen ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-ak ay uccen! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i uydi ad d-yerki fell-ak!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer uydi yenna-as:

-Ay aydi, yyaɣ ad terkiḍ ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert,tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Aydi ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-ak ay aydi! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i uɛekkaz ad ak-yewwet!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer uɛekkaz yenna-as:

         -Ay aɛekkaz, yyaɣ ad tewteḍ aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert; tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Aɛekkaz ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-ak ay aɛekkaz! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i tmes ad ak-tesṛeɣ!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer tmes yenna-as:

-A times, yyaɣ ad tserɣeḍ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Times ur d-tecɣil yid-s tedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-am ay times! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i waman ad kem-ssensen!

–Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer Waman yenna-asen:

 

Ṭṭehriruc

Aman ugin ad sensen times

-Ay aman, yyaw ad tessensem times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Aman ur d-cɣilen yid-s, dhan d ccɣel-nsen.

-Yyaw wiyy-awen ay aman! I sen-yenna Ṭṭehriruc.

-Neqqar-ak, ala, ur nettas-n ara!

-yyaw, i sen-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i uzger ad aken-isew!

-Nenna-ak, ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer uzger yenna-as:

-Ay azger, yyaɣ ad tesweḍ aman, aman ugin ad ssensen times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Azger ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

–Yyaɣ wiyy-ak ay azger! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i tefrut ad ak-tezlu!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer tefrut yenna-as:

         -A tafrut, yyaɣ ad tezluḍ azger, azger yugi ad isew aman, aman ugin ad ssensen times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Tafrut ur d-tecɣil yid-s tedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-am ay tafrut! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i umzil (aḥeddad) ad kem-issefsi!

–Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer umzil yenna-as:

-Ay amzil, yyaɣ ad tessfsiḍ tafrut, tafrut tugi ad tezlu azger, azger yugi ad isew aman, aman ugin ad ssensen times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

 

Ṭṭehriruc

Ageccul n umzil deg tḥanut-is

Amzil ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

–Yyaɣ wiyy-ak ay amzil! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i uɣerda ad yeflu ageccul-ik!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer uɣerda yenna-as:

-Ay aɣerda, yyaɣ ad tefluḍ ageccul n umzil, amzil yugi issefsi tafrut, tafrut tugi ad tezlu azger, azger yugi ad isew aman, aman ugin ad ssensen times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

Aɣerda ur d-yecɣil yid-s yedha d cceɣl-is.

-Yyaɣ wiyy-ak ay aɣerda! I s-yenna Ṭṭehriruc.

-Nniɣ-ak ala, ur n-ttaseɣ ara!

-Yyaɣ, i s-yerna Ṭṭehriruc neɣ ad as-ssiwleɣ i umcic ad ak-yečč!

-Nniɣ-ak ala, ala, ala!

Ṭṭehriruc irekkem seg zɛaf yerza ɣer umcic yenna-as:

-Ay amaci, yyaɣ ad teččeḍ aɣerda, aɣerda yugi ad yeflu ageccul n umzil, amzil yugi issefsi tafrut, tafrut tugi ad tezlu azger, azger yugi ad isew aman, aman ugin ad ssensen times, times tugi ad tesreɣ aɛekkaz, aɛekkaz yugi ad iwwet aydi, aydi yugi ad yerki ɣef wuccen, uccen yugi ad yečč tizimert, tizimert tugi ad nuɣal s axxam, nekk iqreḥ-iyi usemmiḍ yerna lluẓeɣ.

 

Ṭṭehriruc

Nekk ad ččeɣ aɣerda i yenna umcic

Yekker umcic yerra-as-d:

-Nekk, ad ččeɣ aɣerda!

-Ihi, ula d nekk ad fluɣ ageccul n umzil! I yenna uɣerda.

-Ihi, ula d nekk ad ssefsiɣ tafrut! I yenna umzil.

-Ihi, ula d nekk ad zluɣ azger! I tenna tefrut.

-Ihi, ula d nekk ad sweɣ aman! I yenna uzger.

-Ihi, ula d nekkni ad nessnes times! Ay nnan waman.

-Ihi, ula d nekk ad serɣeɣ aɛekkaz! I tenna tmes.

-Ihi, ula d nekk ad wwteɣ aydi! I yenna uɛekkaz.

-Ihi, ula d nekk ad rkiɣ ɣef wuccen! I yenna uydi.

-Ihi, ula d nekk ad ččeɣ tizimert! I yenna wuccen.

-Ihi, ula d nekk ad kecmeɣ s axxam! I tenna tzimert.

Ṭṭehriruc d tzimert-is uɣalen s axxam, nettat terra s addaynin ma d netta yerra ɣer yemma-s ad as-d-theggi imekli ara yečč ɣef yiri n lkanun.

 

Tamacahut lwad lwad mliɣ-tt-id i warraw n lejwad.

 

 

 

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Yennayer

Yennayer

Yennayer

 Nettmmagar yennayer s lferḥ

Ad as-nini i yinebgi Yennayer ansuf yis-k, axxam-nneɣ ara d-tafeḍ d azeddgan d axxam-ik. Imaziɣen etune ma llan ama deg Tmazɣa, ama berra i Tmazɣa, ttrajun deg-k ad asen-d-teččareḍ tawwurt s waṭas n usirem. Asirem ara izedɣen ulawen-NSEN kra ara yekk useggas amaynut 2967 Acku ATAS deg Wayen ssaramen ur uwiḍen ɣur-s ar ass-a ma ɣas de lebɣi-NSEN dima yettimɣur. de KECC de timmad-ik, teqqimeḍ-asen d aɣbel imi ar tura ur tuɣaleḍ d ass aɣelnaw guerre amlahil yerna ad ttuxellseḍ, Tutlayt tamaziɣt tuɣal d takna i taɛrabt imi yimḍebbren-nneɣ tt-RRAN d tunsibt s wudem n uskeɛrer, iɣef isuḍaf-nni ara deɣren (électeur) Akken ad tili d tunsibt s tidet, Akken ad tili teǧhed, ad Akken taɣ taqaɛet am tutlayt taɛrabt yuɣalen d buredman, ad Akken tt-id-yaf uzekka, Akken, Akken … Ayagi akk ur Yelli.

amaz

Aseggas ameggaz

Akken yebɣu yili lḥal nekkni ad nesɣer aqerruy, annonce nexdem am tteryel-nni yettɛassan victoire Akken i as-yulin ɣef useklu Akken ur t-Tett ara. Tenna-as: « Ma ur k-id-iṣseɣli ara ubeḥri n tefsut ad-id-isseɣli k win n unebdu, ma ur k-id-isseɣli ara win n unebdu ad k-id-isseɣli win n umwan, ma ur k -id-isseɣli ara win n umwan, ad k-id-isseɣli win n tegrest … « nekkni Daɣ netta, ad nraju, ad nraju alma kra i ilaqen ad yili ad d-yili …

 

ama

Tamaziɣt immugren yennayer

Yennayer

Tamaziɣt

yennayer

Ǧǧem Abrid i yinebgi

Annonce n-iɛeddi

Ad Tasga yeṭṭef n uxxam

Inebgi n yilindi

Ad iɛeddi

Ad as-nbeqqi sslam

Azul est tombé-AK a Sidi

Tawwurt teldi

Err azmul-ik deg uzmam

Inebgi d Mass Yennayer

Le iger de Ikcem

LXiR Yezza ad yimɣur

Yusa-d ad yesqaqer CCER

Rrezg ad Yagar

Skudmal ad yettuzur

Lɣella-nni ad tzehher

Lqella ad tezder

Yal yiwen ad Yawi amur

CCEM, CCEM ad terrwum

Le agerjum de Surgem

Sfiltem ad Yagar LXir

Ur ken-yettxassa uɣrum

Aɛebbuḍ amcum

Ad tettaččarem am lbir

Ma nebɣa ad yekfu unezgum

Ɣef merra ADrum

Ad nger akk AAFU deg yixmir

Tazmalt ass n 01/09/2017

Yennayer

Yennayer 2967

 

 

Yennayer

Imensi n yennayer

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Timlilit n tmedyezt n Uqbu 2016

Timlilit n tmedyezt n Uqbu 2016

Timlilit n tmedyezt n Uqbu

Tafaska n tmedyezt deg Uqbu

Tamedyezt d awal d ccbaḥa-ines. Tettakk-as afud i tutlayt Akken ad tidir i Lebda, ur tnegger ara. Ahat ɣef waya i d-kkrent kra n temnaḍin n tmurt n Leqbayel ttheggint-d timliliyin n tmedyezt n tutlayt taqbaylit. Ma nebder-itent-id ad naf étain n A Jennad (Tiddukliwin Tidelsanin n Yusef Uqasi, Si Muhend u Mḥend) tettili-d unebdu deg. Tin n A Smaɛel (Adrar n Fad), nettat deg tefsut. Ma d tis kradet d étain n Uqbu (Itri Adelsan n Uqbu) i d-yettilin deg tegrest. Mebla akukru, ad nezmer d-nini tiddukliwin-a tidelsanin d iɣerbazen n tmedyezt n tmurt n Leqbayel. Ttakkent Tagnit I yimedyazen ttemlilin, ssawalen-d i yisefra-NSEN, ttembeddalen Tikta, aya yettawi ɣer yiwen n yiswi: asnerni n tutlayt taqbaylit.

Dɣa, imi deg tegrest i nella, Tiddukla Itri Adelsan n Uqbu, tessuddes-d timlilit tis mraw (10) n tmedyezt n Ssummam, SEG 22 ar 25/12/2016. Thegga-d yiwen wahil de amesbaɣur adelsan.

Tuɣ tannumi, tal tikkelt tettarra tajmilt i Yiwen n unaẓur i d-ibanen deg unrar n neɣ n Umata s TZURI tsekla. Tabda deg Si Muhend u Mḥend iwimi tessebded asebdad, tuɣal ɣer Muhend Saɛid Amlikec, Nna Rehma u Ɛissa, Saɛid Marawi, Jean Lmuhub Ɛmruc, Nur Uld Ɛmara, Kateb Yasin, Tiziri d Lehlu, Muḥemmed Belḥanafi. Aseggas-a, tajmilt tuɣl i sin n yimedyazen yettarun tamedyezt d Wayen-nniḍen ata nnig n 30 n aya yiseggasen. Ssufɣen-d idlisen, kkin deg ma d kra n tfaskiwin n tmedyezt seg yiseggasen n taggara n 80. Wigi d Massaw Ɛemran Salem (Asi Yusef, Buɣni) D Malek Houd (Tazmalt, A Mlikec).

Ihi, ass amenzu Itri Adelsan n uqbu immuger inebgawen-est, gar-asen imedyazen azal n 100 yid-sen, d wid i d-yuwin idlisen-NSEN ad dix ssenzen s ubuddu ddeqs deg-sen, d wid i d-tefka tegnit. ɣef tamert tis snat n tmeddit Yedra-d uledduy n temlilit s wudem unsib. ATAS i d-yefkan awal, gar-asen aselway n Tiddukla, Mass Mulud salhi i yennan ansuf i kra n gagne i d-Yusan, rnan-d igensasen n tmehla n yidles d tmehla n yilmeẓẓyen d waddal. Ma d Massaw Buǧemɛa RABAH amekfadu n umaṭṭaf wis sin, d Buɛlam Messusi, yiwen n umedyaz ameqqran yekkin deg usebded n tfaska-a, fkan-Dawal ɣezzif ɣef leqdic adelsan yezgan i txeddem teddukla-a, 40 n aya yiseggasen. Yuɣal iɛeddad yiwen n usaru i d-isseknen amecwar yimedyazen d-UWIN Malek Houd d Ɛemran Salem deg TUDERT-NSEN. Taggara ttunefken yidlisen « Tacemlit » i yimedyazen i d-yufraren deg tedwilt tis tza (9).

Tameddit yiwet n terbaɛt n yilmeẓẓyen n Yiɣil Ggilef (Naser), ASIREM, Turar-d yiwet n tnezgumt « Jules Cesar » iwumi teɛǧeb ATAS i yimeshanayen.

Azekka-nni ɣef tis mraw, taselmadt deg ugezdu n tutlayt d yidles amaziɣ n tesdawit n Bgayet iwimi qqaren Massa Zulixa Mulay, wazal-est temhazt ɣef (évolution) n tmedtezt taqbaylit, i t-id-iḍefren s tefka-d yiwen n usarag d askasi.

Timlilit n tmedyezt n Uqbu

Tajmilt i umedyaz

Tameddit ɣef tis 13 d Uzgen d nnuba n umedyaz iwumi tuɣal tejmilt Mass Ɛemran Salem, ad d-issiwel tamedyezt-est azal n yiwet n tsaɛet, mi ifukk yella-d uskasi.

Ɣef tis 2 d Uzgen n tmeddit, tebda temssizzelt n tmedyezt, ddeqs n yimedyazen yennumen timlilit-a d kra n yimeynuten i d-yessawlen isefra-NSEN.

Ass wis krad ɣef tis mraw (10), d Massa Waṭaḥ Linda, taselmadt deg ugezdu n tutlayt tamaziɣt n tesdawit n Bgayet i d-yefkan yiwen n usarag ɣef tmedyezt n tlawin tmurt deg n Laqbayel, d askasi i waṭas s d-iḍefren n tuttriwin igerrzen d tririt-nsent.

Timlilit n tmedyezt n Uqbu

Tajmilt i umedyaz

Ɣef tis 13 d Uzgen, tezzi-d nnuba i umedyaz wis sin iwimi tuɣal tejmilt, Mass Malek Houd, am umezwaru yessaweḍ awal n tmedyezt-est i yimeshanayen, yuɣal yerra ɣef yisteqsiyen i d-fkan yimedyazen deg uskasi i d-iḍefren.

14 d la Uzgen de Ɣef, tkemmel temssizzelt n tmedyezt almi d amedyaz aneggaru. Taseqqamut n ufran tefka Tagnit kra n ad yimedyazen d-ssiwlen isefra-NSEN berra i temssizzelt.

Ass aneggaru (25/12/2016), taggara n tfaska, tella-d tikci n warrazen i yimedyazen i d-yufraren. Mi-tt tefra tseqqamut n ufran, igmaḍ n temlilit-a i d-yeffɣen d wi:

-Arraz N umzaref: Klaɣlaɣ Axmid (Tamenrast)

-Arraz N usebɣes: Tabu Fazya (Tizi Uzzu), Terrak Samir (Tizi Uzzu).

-Arraz Wis krad: Agcarwu Murad (Bgayet)

-Arraz Wis sin: Buseksu Linda (STIF)

amezwaru -Arraz: Ɛezzun Hmed (Bgayet).

Timlilit n tmedyezt n Uqbu

Akli n Tmazir t

Ur ttfakkaɣ ara adris-a ma melba nniɣ-d ixeddim agejdur i yexdem Utamarirt Akli gagner iwimi qqaren Akli n Tmaziɣt i iɛawzen kra tekka tfaska Akken ad sɛeddin yinebgawen n temlilit ussan igerrzen mebla ma sneqseɣ azal n yiɛeggalen-nniḍen n Tiddukla Itri Adelsan  n Uqbu. ma Yuklal nesnemmer-il.

                                                                           MalekUbeẓwi. (HOUD)

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Azwaw Ɛemran

Azwaw Ɛemran

Ɣellin yirgazen am lexrif …

Azwaw Ɛemran

Azwaw Ɛemran

Imjuhad / Imeɣrasen

Azwaw, tezwi-t ddunit

Ɛemran, kra ur t-id-yeɛmir

Tamettant, temmeɣ-d-t tuwi

Mi qrib ad ifakk zzhir

Afus axeddaɛ yugem-it

Sanda ara  naweḍ iger-it 

Deg wulawen yeǧǧa-d lḥir

Ilul-d Akken ad-d yeslal

Am netta am akk imdanen

Zher-ines am yir akal

Iwerrek akk d idɣaɣen

Tarwa yebɣa ur tt-yettnal

D inijel ur d-nettak tizwal

Yeḍḥa-d seg wid inegren  

Azwaw Ɛemran

Amizab n Tɣalaḍt

Tudert-is yefka-tt i tmurt

Ad tidir deg tlelli

Tsaḥ-it-id netta taḳurt

Ara isummet deg tili

Tekri-as meskin tmeddurt

Ɣef temẓi-s tuɣal tewwurt

Uzzal n tsarut yefsi

Azwaw ƐEMRAN

A Mlikec: lɛerc-est

Tefka-d Tɣalaḍt irgazen

Mačči yiwen mačči sin

S tebɣest-nsen d izmawen

Yettadden ɣef tɣaltin

Azwaw d yiwen gar-asen

Yennuɣ mgal irumyen

Almi i iɛedda Akkin

 Yuklal tajmilt ad s-tt-nerr 

D ameɣras gar yimeɣrasen

Yella d ilemẓi yekker

Ad yefsi tagnit ikersen

Ɣef lbaṭel tamurt tessenser

Teggra-d tettidir deg liser

Ma d imeɣrasen anef-asen …

Malek HOUD Tazmalt ass n 12/08/2016

Azwaw Ɛemran

Taɣaladt: taddart-is

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Imaɣrasen

Imaɣrasen

Imaɣrasen

Neqqen deg-sen am yizan

Ččan iri-nsen daxel n tmurt

Neqqen deg-sen am yizan

Tuɣal fell-asen tewwurt

Teḍyeq ddunit anda i rran

Ttargun ccbaḥa n tefsut

Mmuten deg unebdu yerɣan

Mi d-tusa tmunnent nefreḥ

Ziɣen skudmal nqerreḥ

Leḥkem mi teṭṭfen yilfan

Imaɣrasen

Wiyiḍ ɣef tlisa thennan

Sebɛa iseggasen ḥman

D lbarud ur yessusem

I d-mmugren ala arẓagan

Lbext-nsen d aya i d-yezdem

Wiyiḍ ɣef tlisa thennan

Ddren tudert n yilem

Rebban tacriḥt i uzekka

Ad awin akk taferka

Agdud ad t-isumm uzrem

Imaɣrasen

Win walan yeḥmmel tamurt

Imaɣrasen

Tirrugza tezdeɣ ul-is

Win walan yeḥmmel tamurt

Tirrugza tezdeɣ ul-is

Ad as-d-sseḥlulin takurt

Ara isummet deg laxart-is

Nutni ad d-ččaren tawwurt

I tmurt yeččan arraw-is

Ad tt-rren akk d ayla-nsen

Am tixsi ara tt-lsen

Agdud ad yerwu rray-is

Imaɣrasen

Lḥif deg tfeqlujt yenda

Azgen n lqern iɛedda

Ar tura ṭṭfen tiqucac

Lḥif deg tfeqlujt yenda

Tessen-t s nnuba leɛrac

Azalen zren deg temda

Yemmut usirem n warrac

Ur ḥsiɣ ad teqqim akka

Tafat ad d-tali azekka

Fell-aneɣ ad yekfu uɣamac.

Tazmalt ass n 07/07/2015

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire