Benḥanafi

Benḥanafi

Benhanafi

Akka i Benḥanafi
Taqbaylit tjeggeḥ ul-is

Yerna sser i teqbaylit

Ittcebbiḥ-itt s usefru

Yettwali-tt amzun d tislit

S axxam-is mi ara teddu

Yebɣa ad tesbur talwit

Tanezzayt akked tmeddit

Deg tegrest neɣ deg unebdu

Benhanafi

Insayen-is ččuren akufi

Akka i Benḥanafi

Taqbaylit tjeggeḥ ul-is

Deg tala-s mi ara d-yeffi

Yessway merra atmaten-is

Insayen-is ččuren akufi

Isefra-s mebla asifi

Ttegruffuɛen-d seg wallaɣ-is

benhanafi

Ɣur-s ulac am tinzert

Yella yesnuzu lkettan

Deg umalu n tmurt, deg Tihert

Din i zedɣen yimawlan

Yemma-s d tasedda d tihert

Argaz d-turew d win yeswan

Inuḍḥen ɣef yizerfan

Ɣur-s ulac am tinzert

Benhanafi

Deg lehdur yettserriḥ-d

Iga aɣan-is ijuhed

Yennuɣ mgal Fransa

D win ur neɣfil ibedd

Ɣef kra ijerḥen tasa

Deg umezruy-nneɣ yugem-d

I yiwen ur yeffir tansa

Benhanafi

Yezga deg rradyu tis snat

Azal yefka-t i tegmat

Irebba-d tisutiwin

Yezga deg rradyu tis snat

Yesnulfuy-d deg tezlatin

Issaɣay deg wul tafat

Tikli-s dima ɣer sdat

S waṭas n tedwilin

Benhanafi

Talilt n tullas

Talilin mačči d yiwet

Yezga yettɛiwin tullas

S wawal aẓidan yettwwet

Asefru ur as-igi tilas

Terwa tmaziɣt merruyet

Tallalt i as-yefka ḥlawet

Ittadded ɣur-s yal ass

Benhanafi

Inazuren i d-yesker: Nwara

Benhanafi

Inazuren i d-yesker;Mulud Habib

Ɣas tbeɛdeḍ ɣef wallen

Isem-ik yeqqim-d i lebda

Asefru-k la tesɣarayen

Deg-sen yeẓẓa tirrugza

Ixef yuli d asawen

Ayen ttnadin ad t-awḍen

Tesɛejleḍ-d ɣur-sen nnuba.

Tazmalt ass n 24/11/2015

Benhanafi

Iâawen amayendin

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Abudali

Abudali

Abudali

Ad t-naf iwunes uḍan…

 

Ad t-naf iwunes uḍan

Iteddu ur isɛi iswi

Kif kif ɣur-s akk iberdan

Yettarra-tt ḥaca i tikli

Ifassen  ɣur-s wehhan

Wihina d abudali

Abudali

Ass yugi-t mi yettwali
Udmawen tezdeɣ tussfa

Ass yugi-t mi yettwali

Udmawen tezdeɣ tussfa

Yeffer yedduri tili

Yettarra ddunit terka

Wihina d abudali

I s-nnan medden s teḍsa

Abudali

Ul yerḥa tazmert ulac
Asunded yeɣli f yimi

Ul yerḥa tazmert ulac

Asunded yeɣli f yimi

Iḥemmel ad iqqim d warrac

Yessen ul-nnsen d imesli

Walan-t g fassen-is ixebbec

Ur s-nnin d abudali

Abudali

Regmen merra tigduda

Am netta amaḍal yeččur

Fkan i yiman-nnsen tama

Mi ẓran tadankint teqqur

Regmen merra tigduda

I ten-id-isaḥen d amur

D tidderwect tenteḍ-iten akkya

Abudali

S lfuḍa iɣumm allen-is
Tidet akken ur tt-ittwali

D amɣid yettkel f yiɣallen-is

Ɣas ma tudert d ilili

S lfuḍa iɣumm allen-is

Tidet akken ur tt-ittwali

Iteddu ihedder iman-is

Muqlet ! hat ubudali

Abudali

Yeẓra ɣef wacu i tseqqin

Yeẓra ɣef wacu i tseqqin

Ur yeqfil deg zik yuki

Ur yegzi acimi i ɣlin

Kra nnan-as ɣef tlelli

Yexsi wul-is am tergin

Ur yelli d abudali

Tazmalt, ass n 11.11.1981.

Abudali

Macci d abudali…

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Yeqqar-d wul-iw: «Aru! »

Yeqqar-d wul-iw:  «Aru! »

Yeqqar-d wul-iw:  « Aru! »

« Aru! »

Yeqqar-d wul-iw: «Aru! »

Ayen yellan ad yeffeɣ

Tudert amzun d asaru

Yettɛedday ger wallen-nneɣ

Wa yettaḍsa wa yettru

Mačči kif-kif zzehr-nneɣ

 

Yeqqar-d wul-iw:  « Aru! »

Yeqqar-d aru ɣef zzher

Yeqqar-d aru ɣef zzher

Win akken i ixeddmen miḥyaf

Ɣef umeɣbun yeṭṭaxer

Yeǧǧa-t yehlek buneggaf

Abrid-is dima yenǧer

Ɣer win ur nessin nnḥaf

Yeqqar-d wul-iw:  « Aru! »

Yeqqar-d aru ɣef lbaṭel

Yeqqar-d aru ɣef lbaṭel

Mi yekkat mebla aḥezzeb

Rray n umdan ibeddel

I s-d-igran ala leqzeb

Lḥeqq wissen anda yenṭel

Win yeddan yid-s yesleb

Yeqqar-d wul-iw:  « Aru! »

Kra refden-tt s tɣimit…

Yeqqar-d aru ɣef ddunit

I d-yefka Rebbi i medden

Wa tebɣa-t wayeḍ tugi-t

Wissen amek akken i tt-ferqen

Kra refden-tt s tɣimit

Bedden wiyiḍ ur ddmen

Yeqqar-d wul-iw: « Aru! »

Tayri ahat tella iḍelli…

Yeqqar-d aru ɣef tayri

Isem wis-sin i iyi-fkan

Nniɣ-as fiḥel ad d-nini

Iẓuran akk ddubbzen

Tayri ahat tella iḍelli

Ass-a ur telli g wid yeddren

Yeqqar-d wul-iw: « Aru! »

Yeqqar-d aru ɣef uzekka…

Yeqqar-d aru ɣef uzekka

Ini-d kečč amek ad yili

Wehhaɣ-as metwal sseḥra

Yuder i wallen-is yergagi

Tettnusu tafat kra kra

Ṭṭlam ittarra-d tili

Tazmalt , ass n 30.04.1983

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Truḥ teǧǧa-aɣ…

Truḥ teǧǧa-aɣ…

 

D inelmaden d tnelmadin n uswir wis 5 n uɣerbaz amezwaru Ɛecciw Buǧemɛa n Tezmalt i yuran asefru-a. Bɣan yis-s ad rren tajmilt i tmeddakelt-nsen i ten-yeǧǧan i lebda ass-nni n umhad 8 ṭuber mi tt-tedhem yiwet n tkarust, tama n ugafa n uzniq alemmas n Tezmalt.

Tawaɣit-a yeglan s teqcict n 10 n yiseggasen tḍurr imezdaɣ n Tezmalt merra, ladɣa imawlan-is, iselmaden-is, inedbalen n uɣebaz Ɛecciw Buǧemɛa d yinelmaden akken ma llan. Yiwen ur yenwi ad d-yeɣli yiwen ubaxix am wa ɣef kra n win iqerben Meryem. Aṭas n yimeddukal-is d tmeddukal-is n uɣerbaz i iruḥen wujhen s axxam n tmerḥumt ɣas ma yebɛeb ɣef temdint n Tezmalt, akken ad tt-walin awali aneggaru.

Kra n wussan deffir n tmettant-is, inelmaden d tnelmadin n krad n yismilen n uɣerbaz anda tella tlemmed, 5A, 5B, 5C s lmendad n uselmaden-nsen n tmaziɣt uran-d asefru-a. Inelmaden n yal asmil bḍan iman-nsen ɣef 4 neɣ 5 n trebbaɛ, tal tarbaɛt tuwi-d fell-as ad d-taru sin ar ukkuẓ n yifyar. Yifyar-agi mi ten-nesddukel fkan-d asefru-a i d-yuwin awal ɣef wayen ḥulfan yigerdan-a mi ten-teǧǧa Meryem.

A-t-an ihi wayen d yeqqar uḍris-a:

 

Truḥ teǧǧa-aɣ...

Truḥ teǧǧa-aɣ…

 

Meryem

 

5C

 

Lmusiba i d-yeḍran

Teǧǧa aɣerbaz yettru

A Meryem tameddakelt-nneɣ ɛzizen

Truḥeḍ teǧǧiḍ-aɣ-d ccama deg wulawen

A Meryem, teǧǧiḍ-aɣ-d deg ṭṭlam

Aɣerbaz yeḥzen, tinelmadin, inelmaden

Seg wasmi i nesla

S wayen yeḍran yid-m

Ulawen-nneɣ zgan jerḥen

Acimi i aɣ-teǧǧiḍ a Meryem?

Fell-aneɣ yeɣli-d lweḥc

Ur nezmir ara ad kem-nettu

Dayen, tzedɣeḍ ulawen

Isem-im deg usefru ad t-naru

Ineggura ad t-id-afen

 

Truḥ teǧǧa-aɣ...

Takarust n ubaxix…

5A

 

Temmut Meryem

Ḥeznen Wulawen

Yenɣa-tt bu tkarust

I d-irewlen i yemsulta

Teǧǧa-aɣ-d Meryem leḥzen

Mi truḥ dayen s igenwan

Ur netthennay ara

Mi tɣab ɣef uɣerbaz

Temmut meskint meẓẓiyet

Ula d gma-s ameɣbun

Ur yettaf d wi ara yeqqim

Temmut d taqcict d tamecṭuḥt

Temmut mi tt-tedhem tkarust

I d-irewlen ɣef yimsulta

Tuweḍ leɛfu n Rebbi

Ad nazen ssber i yimawlan-is

Inelmaden ar tura ttrun

Tɣaḍeḍ-ten aṭas aṭas

Gullen ur kem-tettun

Ad kem-id-ttmektin yal ass

Truḥ teǧǧa-aɣ...

Imeddukal-is inelmaden

5B

Meryem temmut

Ulawen ḥeznen

Win i tt-yenɣan

Nessaram ad isɛeddi

Ussan-is akk deg usekref

Ad as-yeɛfu Rebbi

Iwseɛ-it fell-as i Meryem

Segmi temmut Meryem

Aɣerbaz merra yeḥzen

Tal tikkelt ttxayaleɣ-tt

Am wakken sdat-i i tella

S lmut-is yiwen ur yumin

Meryem d tameddakelt-nneɣ

Seg wasmi nella mecṭuḥit

Ma d tura ur nettuɣal ad tt-nẓer

Teǧǧa-aɣ-d lweḥc meqqer

Yuɣal akk ubraḥ d ilem

Meryem d taqcict yelhan

Deg wul-is aṭas n leḥmala

Ḥemmleɣ-tt am wakken d uletma

Tura mi truḥ dayen

Yal ass yettcedhi-tt wul-iw

Meryem, tecba lmalayek

Truḥ, dayen teǧǧa-aɣ

Teǧǧa ula d gma-s Malek

Ma deg wul-nneɣ ur tetteffeɣ.

 

Truḥ teǧǧa-aɣ...

Tura ulac-itt gar-asen…

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Meryem

Meryem

Meryem

Aneglus…

Neklef-as Rebbi i ddunit taɣeddart… Neklef-as Rebbi i yinehharen n tkarsin ur nesɛi tafrit… Neklef-as Rebbi i temsulta n tmurt-nneɣ ur nxeddem ara akken iwata ccɣel-is imi teǧǧa yiwet n tkarust tameḍbubt, taqdimt, taceqquft mazal-itt tetteddu almi tegla s teqcict ur nesmid ara mraw (10) n yisegasen deg tudert-is taferṭeṭṭut… Neklef-as Rebbi i ugacur (hasard) i yerran Meryem deg wadeg anda i d-teḍra twaɣit d wakud melmi i d-teḍra.

Meryem d aneglus (ange). Ineglusen ur ttidiren ara d yimdanen, rezfen i lebda ɣer tmurt n yineglusen, ttɣimin din iman-nsen, rriḥa n wid iteddun ɣef sin n yiḍarren tenger, ulac-itt.

Meryem, teǧǧa-aɣ, teǧǧa-aɣ-d ilem meqqer anect n leqher.

Iɣurr-itt zzman, tɣurr imeddukal-is d temddukal-is n uɣerbaz, inelmaden irun ma d kra iba-ines. Tɣurr imawlan-is iwumi tteḥdiqqirent ar ass-a tsiswa-nsen. Ad nessuter deg Rebbi ad asen-yazen ssber swayes ara mmagren taswiɛt-a yeččuren d leḥzen, ad nessuter deg ugellid ameqqran ad issifsus taɛkemt taẓayant  d-yeɣlin fell-asen ur uḥtamen.

Meryem, ɣas ma tɣab gar wallen, mazal-itt tedder deg wulawen-nneɣ.

Sgunfu deg talwit ay angelus…

 

Meryem

Kulfeɣ-am Rebbi a ddunit

Mi tuwiḍ taqcict

Kanakenni meẓẓiyet

Lexber yeɣli-d tameddit

Aɣerbaz, idel-it

Ul-nneɣ ameɣbun yettwet

Lexber am wagi nugi-t

Deg wakken diri-t

Neldi imi mi nebhet

Ddunit ɣef tikkelt teddrem

Mi temmut Meryem

Yid-s tuwi acmumeḥ

Anida i neṭall d ilem

Lmut mi tt-tugem

Anelmad atas yeččeḥ

Win i tt-yenɣam ad t-nezzem

Ad s-nbeddel isem

S “lweḥc” kan ara t-neqreḥ

Anwa yeqqimen d Ɣilas

Ur tsebber yemma-s

Tura mi ten-teǧǧa truḥ?

Anwa d-yessiwlen “Mass”

S wawal d taḍsa-s

Tura mi tessufeɣ rruḥ?

Anwa ara d-yeddun d gma-s

Tettwanas yal ass

Seg wasmi yella deg dduḥ

Tamsulta mi d-tesquqer

Ilemẓi, inehher

Yeṭṭef-d azniq s leɣseb

S tkarust yewwet s leɣder

Imɣi n yiger

Aẓar-is walan-t yeqleb

Ul n yimawlan yeqber

Ur yeshil ssber

Win yettwawaten iselleb

Malek HOUD Tazmalt ass n 08/10/2015

Meryem

Meryem, aneglus, fell-as yeεfu yerḥem
d tmeddakelt-is Maya, ad as-isseɣzef Rebbi deg tudert-is.

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ma…

    Ma…

Ma...

Lbaz gar yiyuzad

Ma yeffer yiṭij (ɣe)f wallen

Agris yettaf iman-is

Ma llaẓ d usemmid dduklen

Amdan yeḍmeḍ (de)g lmut-is

Ma...

Ma llaẓ d usemmid dduklen
Amdan yeḍmeḍ (de)g lmut-is

Ma lbaṭel yeẓẓel iḍarren

Lḥeqq yettwagzem yiles-is

Ma rẓen i lbaz wafriwen

Tagerfa tettekkes-d allen-is

Ma...

Ma rẓen i lbaz wafriwen
Tagerfa tettekkes-d allen-is

M(a) azger yerna-t lemmaɛen

Tarbaɛt tečča aksum-is

Ma bɣan aydi ad t-nɣen

Qqaren-as yenɣa-t yisiḍ-is

Tidet ma nnan-tt yilsawen

Lekteb ineqqes laɛmer-is

Ma...

M(a) azger yerna-t lemmaɛen
Tarbaɛt tečča aksum-is

Ma...

Ma tagrest d m yideflawen
Tafsut terna-tt s yiṭij-is

Ma tagrest d m yideflawen

Tafsut terna-tt s yiṭij-is

Ma lxuf yezdeɣ ulawen

Tikkelt kan yaɣ abrid-is

Ma lerbug n ddel cudden

Rekku yettheggi iman-is

Ma...

Ma lerbug n ddel cudden
Rekku yettheggi iman-is

Ma tebrek ass-a tdel-it

Temlel tettraju azekka

Ma aqerruy n taddart diri-t

Lḥeqq ur yettili ara

Ma yella tenger telwit

Axxam ur yettseggim ara

Ma yella diri-tt teslit

Tameɣra ur tlehhu ara

M(a) irden fukken (de)g tkufit

Llaẓ ur yettqili ara

Ma tuyseḍ ɣer tmeddit

Lebɣi-k ur t-tettawḍeḍ ara

Ma teswiḍ ass-a lḥentit

Azekka ur tettefadeḍ ara

Ma...

Ma teɛwej fell-ak ddunit
(de)G tegmat i d-tekka tyita

Ma teɛwej fell-ak ddunit

(de)G tegmat i d-tekka tyita

M(a) aqerruy temlek-it targit

Aki ur ggan ara

Ma yuɛer zzman kelleḥ-it

Ad d-yas usrad s tazzla.

                                                                                   (Tazmalt ass n: 31/01/1982)

 

   

Publié dans Uncategorized | 1 commentaire

Buredman

Buredman

Buredman

Caah, uwigh kullec….

Tessurgeḍ azal i kečč

Teǧǧiḍ-d lqaɛ n tcekkart

Ayla-w meskin immečč

Ar ass-a ur gziɣ tigert

Ayla-k yesseḍ ikerrec

Yennum aliwi n tezmert

Buredman


Tessurgeḍ azal i kečč
Teǧǧiḍ-d lqaɛ n tcekkart

D bu meqqran n uɛebbuḍ

Itett ur yesɛi tawant

Iger-iyi nekk deg waluḍ

Deg temda-nni tahrawant

Rwiɣ terẓeg n ubelluḍ

Terẓeg-nni taqesḥant

Buredman

Abernus ad t-id-yekkes

Kra yella yerra-t ines

Ig Rebbi d ayla n jeddi

Awal-iw yunfa-s yegres

Ayla-s itettel-as tiddi

Abernus ad t-id-yekkes

Ad t-yettlusu ad t-ileddi

Buredman

Laxart terriḍ-tt zegzawet

Tesddukleḍ snat n tlufa

Terriḍ-tent amzun d yiwet

Tɣeḍleḍ-d ɣef umdan tanafa

Laxart terriḍ-tt zegzawet

Tutlayin bḥal taffa

Rebbi s taɛrabt i yettwet

Buredman

Ddunit d laxart i tuɣal

Ddunit d laxart i tuɣal

D kečč i tt-yerran akka

Tessibrikeḍ-tt ur tuklal

Fell-as tesneɣleḍ-d takka

Tbeddleḍ ini i wakal

Tbeddleḍ udem i Tferka

buredman


Ayen tebɣuḍ tekkeḍ ay iḍ

Ayen tebɣuḍ tekkeḍ ay iḍ

D ulaqrar ad yali was

Tamurt idel-itt usemmiḍ

Sya u sya zzint-as tillas

A tayri kemm ad d-temɣiḍ

Lkerh ad yeqḍeɛ layas

Taregregt (At Smaɛel)

31/07/2015

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire