Nna Raḥma At Ɛisa

Nna Raḥma At Ɛisa

Nna Raḥma At Ɛisa

Tenna leɛyub n ddunit
Ttagaden aṭas awal-is

D yelli-s n yidurar n Uqbu

Deg taddart n Tiɣilt Maxluf

Nna Raḥma At Ɛisa ad d-tejbu

Nekkni ad s-nini: “Ansuf”

Awal teqqar d asefru

Iteqqes am uzegḍuf.

Nna Raḥma At Ɛisa

Ahat mi ytella mezziyet…

Tenna leɛyub n ddunit

Ttagaden aṭas awal-is

Ad t-id-tessisen deg lḥentit

Send ad t-tazen i bab-is

Iwellihen-is akk ẓidit

Ɣef wid yeddan d rray-is.

Nna Raḥma At Ɛisa

Acḥal d aẓeṭṭa i d-tegzem

D tamqabelt teslul-d acḥal

Ttqadaren-tt nnig n llazem

Tettdawi, tkes, tettazzal

Acḥal d aẓeṭṭa i d-tegzem

Deg (yi)sefra-ines tettnawal

S temsal n yal ass i d-tzeddem.

Nna Raḥma At Ɛisa

D yelli-s n yidurar n Uqbu

Agujil n taddart, terfed-it

Tessuṭṭeḍ acḥal d tasuta

Rebbu-ines s tfenṭazit

D tameṭṭut tezdeɣ trrugza

Aɣbel d-yusan temmuger-it

Tugar azger n tkerza.

Nna Raḥma At Ɛisa

Agujil n taddart, terfed-it
Tessuṭṭeḍ acḥal d tasuta 

Ɣur-s nnig n meyya waxfiwen

Tbedd ɣur-sen s tyessawt

Tibḥirin d wayen-nniḍen

Tessewham merra taddart

Awal deg (yi)mi d isaffen

D tameṭṭut yessagren tazmart.

Nna Raḥma At Ɛisa


Ɣur-s nnig n meyya waxfiwen
Tbedd ɣur-sen s tyessawt

 

Tazmart tefka-tt akin i meyya

Tedder tessader wiyaḍ

Arraw n warraw d ccuhada

Ɣeḍlen zzman asemmaḍ

Tajmilt yuɣalen i Nna Raḥma

I tt-yuklalen ala Asaḍ.

                                                                         Tazmalt ass n: 24/12/2009

Nna Raḥma At Ɛisa

Tessefraw am wasif

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Lɛid n tgujilin (L’aïd des orphelines)

Lɛid n tgujilin

Lɛid n tgujilin

N uẓekka n baba-tsent
Yewwḍen leɛfu n Rebbi

Lɛid n tgujilin

Dinna sbelɛeɣ imeṭṭi
Sdat n snat tgujilin

Yewḥel wawal deg ugerjum

Yeggumma ad iyi-d-yali

Dinna sbelɛeɣ imeṭṭi

Sdat n snat tgujilin

Ssirident s waman

Ancib yerran s agafa

N uẓekka n baba-tsent

Yewwḍen leɛfu n Rebbi

A-t-a aseggas aya.

D ass n lɛid tamecṭuḥt

Imdanen ttẓurun wid

I ten-yeǧǧan ruḥen.

Tilelli, akka i d isem-is

Amzun tetturar s uncib

Dihya, tameqqrant n yessi-s

N ubabat yeẓẓlen din

Tessen ad teffer leḥzen-is

Acmumeḥ i d-tefka

Yeččur d leɣben uffir

«Ɣas», ammud-ik n tmedyazt

Yeffeɣ-d ur t-twalaḍ

Ɣas, temmuteḍ dayen

Awal-ik mazal yella

A Djamal ɣer dinna.

Lɛid n tgujilin

N uẓekka n baba-tsent
Yewwḍen leɛfu n Rebbi

L’aïd des orphelines

Lɛid n tgujilin

Imdanen ttẓurun wid
I ten-yeǧǧan ruḥen.

Paroles coincées dans la gorge

Refusant de fuser

J’ai avalé mes larmes

Devant deux orphelines

Lavant à l’eau

La pierre tombale

De leur cher père

Arraché à la vie, il y’a bientôt une année

C’était le jour de l’aïd

Les gens rendent visite

Aux disparus

Tilelli, tel est le prénom de la petite

Semble jouer sur le tombeau

Dihya, la grande fille

Du père gisant là-dessous

Sait bien cacher sa tristesse

Elle m’a souris

D’un sourire plein de douleur

« Ɣas », ton recueil de poésie

Est édité sans que tu le saches

Tes dires vivront à jamais

Adieu, Djamal, mon ami.

Lɛid n tgujilin

Tilelli, akka i d isem-is
Amzun tetturar s uncib

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Acwari

Acwari

Acwari

Nekk mačči d aferṭeṭṭu

Ɣas ma ɣur-s fkiɣ anzi                      Mačči d « Z » n yimaziɣen

Nekk mačči d aferṭeṭṭu                        Twalam-t-id amzun igen

Win iwimi d-ɛeddan yiḍarren-is deg-i  Mačči d allal n ufessugan

 Winna sswab ahat yid-s laɛmer yeddi   Yerran amdan akk d iqeẓlan

 Yennum yerwa tuffẓa n lazuq n yilindi  Nekk mačči d afus n uḍraf

I yessen kan d aɣurru                       Neɣ d arẓaẓen yezzin d aglaf

Deg yimdanen d astehzi                     Nekk d acwari ay Aqbayli

Akka i yessen ad yeddu                      Mi ara t-tfesreḍ yeldi.

Acwari

Acwari

Mačči d « Z » n yimaziɣen

Acwari

Acwari

Nekk mačči d aferṭeṭṭu

Acwari

Même si je lui ressemble                            Je ne suis pas « Z » des Imazighen

Je ne suis pas un papillon                          Qui nous semble comme allongé

Celui dont les pieds passent par mon fond Je ne suis pas une altère

Celui là est dépourvu de raison Qui transforme tout individu en muscles

Ne rabâche que la même chanson            Je ne suis pas de la laine

Il ne connait que la traitrise                        Ni un grand nid de guêpes

Il n’épargne personne                               Je suis  autre qu’un chwari

Telle est sa démarche                                 Quand on l’étale bien ouvert.

Acwari

Neɣ d arẓaẓen yezzin d aglaf

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Yemmut lḥeqq

Yemmut lḥeqq

Yemmut lḥeqq

Aḥeqq tafat yettwaɣummen
D ṭṭlam i d-sseknen

Aḥeqq tafat yettummezlen

D lbaṭel ibegsen

D ayla-ɣ yufgen ad d-yuɣal

Aḥeqq tafat yettwaɣummen

D ṭṭlam i d-sseknen

D ayen yeḍran ad d-yekfel

Aḥeqq merra wid yejjujran

D wayen akk i srewten

D lfinga ɣur-sen ad tazzel

yemmut lheqq

Tislit tcbeh…

Yemmut lḥeqq

Tudert tecbeḥ am teslit

Kra neggul yewwi-t waḍu

Seg zik nettraju

Neṭṭes tewwi-aɣ targit

Deg lexyal nwala ferru

Aɣilif yettru

Ihegga-d rrwaḥ i tmeddit

Taḍsa (de)g wudawen trennu

Tekfa ddeɛwessu

Tudert tecbeḥ am teslit

Yemmut lḥeqq

(de)G umruj mebla lqaɛ neɣli
Nugi ad d-nali

Tuɛer tidet i tmuɣli

Nennum yir tikli

Neɛmed-as i lbaḍel yeḍra

(de)G umruj mebla lqaɛ neɣli

Nugi ad d-nali

Amrar n usirem yerka

Nrebba tacriḥt am wulli

Nqeyyel i tili

Nettarra (de)g liffeẓ nerwa

Yemmut lḥeqq

Ur iban sani
I yettawi ubrid-ik.

Učči d arẓagan deg (yi)mi

Amzun d ilili

M(i) ara tettuḍ iman-ik

Aneggaru (de)g lmal d aydi

Yesɛa iḍelli

Kečč yeɛreq-ak uxxam-ik

D ixef-ik tettuɣaḍeḍ a mmi

Ur iban sani

I yettawi ubrid-ik.

                                                                           Tazmalt ass n 10.12.1980  

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Azekka ad yelhu

Azekka ad yelhu

 

Azekka ad yelhu

Ay aferṭeṭṭu amellal
Yettafgen(ɣe) f yijeǧǧigen

Ay aferṭeṭṭu amellal

Yettafgen(ɣe) f yijeǧǧigen

Iḍarren-iw ɛebban uzzal

Deg taẓẓayt d iqenṭaren

Tamurt ur ɣ-tefki azal

Tebɣa ad ɣ-terr d iɛeṭṭaren

      «Amek ad yili uzekka?

       Ma d tudert neɣ d aẓekka?»

Azekka ad yelhu

A yemma ifehmen ddunit
Anef-iyi deg uɛebbuḍ-im

A yemma ifehmen ddunit

Anef-iyi deg uɛebbuḍ-im

Ḥulfaɣ i yimal diri-t

Ittduqqus aṭas wul-im

Ay ugadeɣ d talalit

Ḥsiɣ ad iyi-tezwi aglim

       «Amek ara yili uzekka?

        Ma d tudert neɣ d aẓekka?»

Azekka ad yelhu

Ay akal n lejdud-iw
Win i d-ifkan irgazen

Ay akal n lejdud-iw

Win i d-ifkan irgazen

Anda ad i-yawi ubrid-iw

Ssrima ṭṭfen-tt yiderɣalen

S iɣzer deggren asirem-iw

Ifelleq ɣef yidɣaɣen

       «Amek ara yili uzekka?

       Ma d tudert neɣ d aẓekka?»

Azekka ad yelhu

A Rebbi acimi akka
Tamurt-iw ul-is yeqber

Tlatin n yiseggasen aya

Leḥzen yugi ad iṭṭixer

Tugdut ur tesɛi nnuba

Ayen iḍerrun  d asmesxer

A Rebbi acimi akka

Tamurt-iw ul-is yeqber

       «Amek ad yili uzekka?

       Ma d tudert neɣ d aẓekka?»

Azekka ad yelhu

Ar lejba walaɣ tafat
Tettmurud (de)g tikli ur teɛjil

Ar lejba walaɣ tafat

Tettmurud (de)g tikli ur teɛjil

Abrid-is metwal taddart

Yezdeɣ ugdud agujil

Ad s-tfek acḥal d tazmert

Ad yeḥlu ar sdat lǧil

       «Azekka arrac ad ḥlun

       Ad yelhu i d-iteddun ».

                                                                                                  Tazmalt, ass n 29.10.1991

Azekka ad yelhu

«Azekka arrac ad ḥlun
Ad yelhu i d-iteddun ».

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Imekdiyen (les fidèles)

Tullist-a « Imekdiyen » tettwakkes-d seg ummud n tullisin « Timsirin n yiḍ »

Imekdiyen 

 

Imekdiyen

Tamekdit Ṭawes

Ṭawes

 

           Ṭawes tedda d tislit, yuɣ-itt Muḥend n twacult n At Lḥif n taddart Ufella. Gan tameɣra, yeqres ṭṭbel yefrar wurar. Tislit terra-d sebɛiyyam s axxam-nsen deg Tgemmunt. Tuɣal kan s axxam-is d win n urgaz-is ɣer taddart Ufella tebda leqdic d lecɣal ama d wid n uxxam ama d wid n lexla. Ur teqqim ara aṭas akken ad taɣ tannumi n tudert-is tamaynut. Win tt-iwalan tqeddec ad yenwu din i d-tlul, d taqcict n taddart Ufella. Acimi? Acku tesmuzgut nezzah i yiwellihen n yemma-s i s-yeqqaren tal tikkelt: «Ɣur-m a Ṭawes! Mačči d argaz-im kan ara taɣeḍ, ad ternuḍ ad taɣeḍ imɣaren-im ara tettqadareḍ, ad taɣeḍ inaragen-im,(9) insayen( 10) n taddart… »  D ayen i texdem, tuɣ awal i yemma-s, daymi ur d-tettban ara d tabarranit.

  Zrin kra n wayyuren, Ṭawes terfed; d ayen i yeččuren ul n temɣart-is Mennun s lferḥ. Dɣa, tal tikkelt ara tfakk taẓallit n yal akud seg tin n lefjer ɣer tin n lɛica, ur tettettu ara ddeɛwat n lxir i merra arraw-is, amur ameqqran tettak-it i win yellan deg uɛebbuḍ n teslit-is. Lehdur deg yimi-s teddun am waman deg wasif iḥemlen mi ara tdeɛɛu acku awal-is teqqar-it-id s tutlayt-is (11), s teqbaylit.

Tettɛenni ɣer Rebbi ad d-ilal d aqcic. Ṭawes d Muḥend akken i bɣan ula d nutni. Amenzu-nsen bɣan-t d aqcic akken assen ara yimɣur ad yexdem fell-asen. Akka i d timetti (12) tamaziɣt i ifernen arrac ɣef teqcicin. Qqaren-d deg yiwen wanzi (13): Ad d-yefk Rebbi llaẓ yernu-d arrac. D arrac yettuɣalen azekka d irgazen i izemren ad rren akkin llaẓ d lihana.

           Tawacult n At Lḥif bḥal isem-is, am twaculin yettidiren deg tudrin ickenṭḍen ɣer yidurar. Muḥend, argaz n Ṭawes ɣur-s yemma-s Mennun d baba-s Salem, d imɣaren i sin, rnu sin watmaten-is ddaw-as: Yidir d Caɛban. Ma d uletma-s Melɛez terna-d fell-as, tezwej ɣer yiwet n taddart ur neggug (14) ara ɣef taddart n Tgemmunt.

Asmi i d-tlul Ṭawes amzun kra ur d-yeḍri, d taqcict ulac aslilew. Ula d tebrek i d-yeɣlin ɣef taddart n Tgemmunt ass-nni terna-d tin-is, yerna mačči deg tsemhuyt (2) n tegrest ideg nella. Ad s-tiniḍ tagrest d tefsut mcawarent, gant ayen gan wayyuren n yennayer d furar: furar yerḍel yiwen wass i yennayer ma d tafsut, nettat terḍel kra n wussan i tegrest. Ma neṭall azemz (3) n wass ad naf tekcem tefsut maca tignewt d tin n tegrest, asigna yezga kra yekka wass, asemmiḍ yestufa-d iteqqes. D taswiɛt ur nessefraḥ i textar Ṭawes akken ad d-tas ɣer ddunit, terna-d d taɛeggalt ɣer twacult n At Uwrir.

Yemma-s tettel-itt, tefka-as ad teṭṭeḍ ɣas ma ur tečči ara ad terwu akken ad s-d-inuj uyefki n yidmaren-is. Lxersum telha-d yid-s akken i iwata, trebba-tt-id akken ttrebbin tiqcicin deg tmurt n Leqbayel.

Taqcict tettimɣur trennu, tetturar am tizziwin-is. Turarin ggtent maca tḥemmel aṭas ad turar ilqafen neɣ tiɛecciwin, qqaren-asent diɣen tixxamin, d yiwen wurar i yettaǧǧan arrac d teqcicin ttarran iman-nsen d imdanen imeqqranen. Bennun ixxamen imecṭaḥ s wakal d udɣaɣ, ttnawalen, ssrusun-d učči-nni i d-heggan iwimi qqaren tibezziḥt deg tḥektin n ccemma ma d aman i tissit deg tduma n ukawču, ttrebbin mmi-tsen i d-neǧǧren seg wuffal. S umata ttɛanaden imeqqranen, ttheggin iman-nsen akken ad zemren i wuguren ara d-mmagren deg tudert-nsen ur nettqili.

Ṭawes tetturar am tizzya-s maca tettɛawan yemma-s deg tal taɣult (4) n yimuha (5) n yal ass. Tettagem-d aman seg tala, tettenneḍ tiɣeɣert, tesselmad-as cwiṭ cwiṭ yemma-s aniwel, tettheggi-tt ad tuɣal d tameṭṭut ara izemren i uxxam-is d warraw-is. Aɣerbaz azayez (6) ulac-it imiren.

Akud (7) iteddu ur iḥebbes; Ṭawes tewwi-d asurif yid-s. Mazal ur teqfil ara xemseṭṭac n yiseggasen deg tudert-is bdan-d yinexḍaben ttasen-d ad tt-aɣen. Ddaqqes n temɣarin i d-irezzun s axxam n At Uwrir ad xeḍbent Ṭawes acku ta twala-tt deg tala tayeḍ deg tmeɣra. Ḥsant merra s thuski (8) n teqcict d sser i s-yessureg Uxellaq ur icuḥḥ; ɣef waya i d-ttemseḍfarent ta deffir tayeḍ s axxam n At Uwrir, s uɛenni ɣer Ugellid Ameqqran ad tent-id-tṣaḥ. Maca d yiwet n temɣart kan i wimi d-yesla Rebbi. Ɣur-s mmi-s amenzu yewweḍ-d d argaz, tufa-as Ṭawes d tamwanest n tudert-is.

 

Inig ɣer tmurt n Fransa

Imekdiyen

Iɣriben deg tmurt n Fransa

 

Tudert zeddigen, tin yettɛeddayen deg liser tettas-d seg tferkiwin ma ggtent yerna ma ttwaxedment. At Lḥif xuṣṣen, ulac ɣur-sen aṭas n wakal, ɣef waya i yekker Muḥend ad yinig ɣer tmurt n Fransa. Meqqar din ad yexdem, yugar umahil, yis-s yezmer ad d-yerfed cwiṭ tawacult-is i d-iɛelqen kan ɣer yiri-s, rnu-d lṭufan-is asmi ara d-ilal, d tawacult n At Lḥif ara yennernin. D imi wayeḍ ara tesseččayeḍ.

Akka i d tamurt n Leqbayel, tuget (15) n yilmeẓyen-is tečča-ten tmurt n Fransa. Ala imɣaren d tlawin i iɛemren tudrin. Imiren, aseggas send (16) ṭṭrad n tsellullit (17) n Lezzayer, yeshel yinig ɣer Fransa, ala s tkerḍa n tmagit (18) i ikeččmen s akal-is acku Izzayriyen ttunaḥsaben deg tallit-nni meḥsub d Ifransisen.

   –Ihi ad truḥeḍ ad iyi-teǧǧeḍ iman-iw? I tenna Ṭawes i urgaz-is Muḥend iḍ-nni send ad yeṭṭef abrid-is ɣer tmurt ur yessin.                                                                                                  –D acu ara txedmeḍ ?Ur uksaneɣ ara ula d nekk, lufan i d-teggra deg ufus-iw, talfi ur ttɛeddayeɣ ara i umnar n tewwurt n ufrag-nneɣ, maca akka i d ddunit ssusef s igenni ad d-uɣalent ɣer wudem-ik, i s-yerra Muḥend.

       –Ttḥadar ɣef yiman-ik, qqaren-d yuɛer usemmiḍ n Fransa.

       -Kkes aɣilif, ussan imezwura ad rreɣ ɣer xali Ɛmer, d netta ara iyi-d-inadin tamezduɣt d lxedma.

         – Ma d dagi kečč diɣen kkes aɣilif, ad beddeɣ akken i ilaq ɣer yimawlan-ik. Ur tufiḍ d acu ara ten-ixaṣṣen. Fkiɣ-ak lemɛahda n Rebbi d ayen i k-d-nniɣ ara yeḍrun.

           –Ḥader cwiṭ iman-im tḥadreḍ wagi, netta yessers afus-is ayeffus ɣef uɛebbuḍ icuffen n Ṭawes-akken qqarent tlawin aɛebbuḍ-is icekkeḍ- D wagi i d ayyur-is.

  Akka i s-yura i Muḥend deg twenza-s, ad yinig ur iḥeṭṭer i tlalit n mmi-s neɣ yelli-s. Mi yewweḍ ɣer Fransa yeqqim yesteɛfa sin wussan simira ad innam cwiṭ tamdint n Paris. Ur yekki ara aṭas yufa-as xali-s Ɛmer ixeddim. Muḥend d axeddam seg zik-is, ur d-immuger ara kra n wugur ameqqran deg tudert-is tamaynut. Zrin kra n wussan, ur wwiḍen ara ahat sin n yimalasen (19) almi i d-yeṭṭef tabrat tamezwarut, tusa-d seg tmurt, d baba-s i s-tt-id-yuznen. Akka i s-d-yenna Mesɛud mmi-s n xali-s Ɛmer mi i s-tt-id-yeɣra. Mesɛud yessen tafransist ma d netta kra n yisekkilen (20) kan i wimi yecfa. Yenna-as: “Mebruk ay ayaw! Yerna uqcic ɣur-k, semman-as Akli, rran-d isem n jeddi-k, yemma-s Ṭawes ur tt-yuɣ ara, tekker ɣef yiman-is”. Kra tekka tɣuri-nni n tebrat, Muḥend ayen iḥulfa wul-is ur yeffir ara, yettban-d ɣef wudem-is i yellan ussan-agi ineggura yekres. Ma d tura d talwit d tnufli (21) i t-izedɣen, acmumeḥ ɣef yimi-s yezga ur yeṭṭixir. Imi deg lqahwa i ten-yuɣ lḥal, ixelles tissit i merra imeddukal n mmi-s n xali-s Ɛmer.

Mi i d-yuɣal ɣer texxamt-is, yessers iman-is ɣef srir, yuɣal lferḥ-nni yekkan tudert n yifeṭṭiwej yeffeɣ udem-is, yeǧǧa-d amkan-is i cwiṭ n leḥzen. Yeṭṭef aqerruy-is gar yifassen-is yettxemmim. Yeqqar deg wul-is: Amek a ɛaǧaba a Rebbi, mmi amenzu ur t-walaɣ amek i iga, ur t-sudneɣ ur s-slifeɣ.

Yeqqim akken ddaqqes yewwi-t uxemmem almi yettu ula d aheggi n yimensi-s…

  Ṭawes, tayemmat n Wakli, ula d nettat yenṭeḍ ufus-is ɣef uɣesmar-is.

Tettxemmim ɣef urgaz-is i yettidiren akkin i lebḥur.

  Tinnufra tekkent rebɛin n wussan, tameṭṭut ur txeddem ara ccɣel yerna ad tett ala akanaf d tmellalin. Akka i ilaq ad ddunt temsal maca Ṭawes teqqim ala sin n yimalasen deg wussu, tufa cwiṭ iman-is cwi tekker ɣer leqdic-is. D nettat i d aqerruy n uxxam yerna ur tezmir ara ad tettu, tefka lemɛahda n Rebbi i urgaz-is ur tettaǧǧa ara imawlan-is ad yeḍru yid-sen wayen n diri. D imdanen iwessuren, ur zmiren ara i yiman-nsen, d nettat i ittadden ɣur-sen, amzun tettrebbi tlata: mmi-s Akli d sin yimɣaren-is. Nna Mennun, ala ddeɛwat n lxir i tettak i teslit-is Ṭawes. Amɣar-is diɣen kif kif: Ad ig Rebbi ussan-im d imellalen, sansa i tekkiḍ d tafat.

Akka i s-yeqqar ɣer wudem-is tal tikkelt ara s-d-teqdec neɣ ad d-telhu yid-s. Ṭawes txeddem am taklit. Mi ara tfakk lecɣal n lexla, d anqac deg tebḥirt n tmazirt, d alway n yiniɣman neɣ d amahil n tegnit, ad d-tuɣal imiren ɣer wid n uxxam ur nettfakka ara akk. Kra n leqdic yellan d afus-is i t-iteggen yerna tettrebbi. Tikwal, mmi-s Akli yessuffuɣ-as laɛqel mi ara t-yeṭṭef uḥrun n yimeṭṭawen nettat tettfaras lecɣal-is ad ten-tessali. Maca lṭufan yelluẓ yugi ad yessusem. Ad teǧǧ akken leqdic-is d azgen ad t-id-terfed seg dduḥ ad s-teslef i tqerruyt-is s ufus yeččuren d tayri, netta ticenfirin-is ad ttnadint anda ara d-mmagrent iff n tebbuct n yemma-s. Ad yeṭṭeḍ s sqaḍa alamma yerwa. Yemma-s ad s-tcennu ad t-zzuzun alma yuɣal ɣer yiḍes ma d nettat ad tebren ɣer lxedma-s ur nesɛi taggara.

 

Timsirin n yiḍ

 

Imekdiyen

Timsirin n yiḍ

           Muḥend iḥemmel xali-s Ɛmer nezzeh, yeṭṭafar iwellihen-is akken i ilaq. Mi i t-iwala yeṭṭef ixeddim-is yerna yezdeɣ, iweddeɛ-it ɣer kra n yimeddukal-is ad iɣer yid-sen deg uɣerbaz n yiḍ. Inelmaden-a n yiḍ mi ara d-ffɣen seg uɣerbaz ttarran ɣer yiwet n lqahwa anda i tessen leḥwayeǧ u ttmeslayen ɣef wamayendin n temsal. Asentel (22) yeddmen amur ameqqran n uskasi-nsen (23) d tasertit (24) yerzan tamurt-nsen Lezzayer i yettidiren ddaw n uzaglu amhersan (25) afransis.

Ṭṭafaren isalan (26) s wallalen n rradyu d tliẓri,maca wid i d-yessawaḍen ayen yeḍran s tidet seg tmurt-nsen Lezzayer d atmaten-nsen iɣensen (27) deg ukabar(28) FLN. Muḥend, mačči d timsirin kan n tutlayt tafransist i ilemmed, irennu tid n umeɣnas i yekkaten akken tamurt-is Lezzayer ad tawi tlilelli-is am Lmaruk d Tunes.

  Muḥend fessus uqerruy-is, ur yeqqim ara aṭas yuɣal yeqqar iɣmisen (29), yettmeslay d yimeddukal-is n lxedma Ifransisen war akukru, tibratin yettazen ɣer tmurt d netta i tent-yettarun mačči d Mesɛud mmi-s n xali-s Ɛmer. Dɣa deg-sent yettarra ayen i s-yehwan ama d lbaḍna neɣ d ayen-nniḍen.

  Deg umahil-ines yezwer mačči d kra. Aɣella-ines (30), mi i t-iwala ixdem aṭas n yifaraten yerna-as deg ssuma u diɣen yerra-t d aɣella n teɣlamt (31). Imeddukal-is, wid yettemlili deg uɣerbaz n yiḍ neɣ deg lqahwa ssawalen-as tura Aɣella, segmi i yuli deg usellun (32) deg umahil-ines.   Deg tmurt n Lezzayer, anabaḍ (33) afransis yexdem lebɣi-s; miḥyaf yefka-as azal meqqren, ala amdan afransis i iɛeddan. Azzayri meskin, yerna-d kan s ufella, yettawi-t-id kan umeddaḥ deg teqsiṭ.Teḍra yid-s am wanzi-nni yeqqaren: Ayis n baba-s d jeddi-s yerna rrekba ɣer deffir. Ula d rrekba-nni kksen-as-tt. Ulac-itt, ṣubben-t-id ad yeddu ɣef uḍar ḥafi ɣef usennan. Ɣas ma iḥulfa s tyita i s-yewwḍen ɣer yiɣes, yesber ur d-yenni: Aḥ. Fransa taɣeddart tenwa-t dayen yellez, terna-t, tiyita i s-tefka teɣḍel-it, yemceḥ aɣebbar, ur yettjeddil ad d-yerfed iman-is, ad d-yekker ad yezwi aɣebbar-nni i s-sseččen ur d-as-yehwi. Dagi i teɣleḍ Fransa aṭas mačči d kra, ur tečči ara tamsalt akken i iwata acku ur teṭall ara ɣer umezruy (34) n tmurt n Yimaziɣen neɣ ahat iɛedda fell-as kan uzaylal. Mačči ala nettat, Fransa, i d-yusan d tamharest ɣer tmurt n Lezzayer, zwaren-tt-id yifniqen d yirumyen d yiwandalen d waɛraben d yiṭerkiyen d yispenyuliyen d wiyaḍ. Wigi merra nnuɣen yid-sen warraw n Tmazɣa, rran-ten sansa i d-usan. Fransa tettɣill meskint ad tewwet aqiḍun i lebda deg tmurt n Lezzayer. Teɣleḍ nezzeh, ur tnuda ara diɣen ad tegzu tabadut (35) n wawal: AMAZIƔ i yebɣan ad d-yini: ARGAZ ILELLI. Akken tebɣuḍ tekkeḍ ay iḍ d ulaqrar ad yali wass.

  Ass n umenzu n number 1954, agdud n Lezzayer yekker fell-as ad d-yerr ayla-s, akal-is, tilelli-s, iseɣ-is i yerkeḍ unabaḍ afransis i idehcen nezzeh ɣef tnekra ur iruja n ugdud Azzayri.

  Mi yeṭṭerḍeq lewjeh amezwaru i yeldin tawwurt i ṭṭrad n Lezzayer ara yekken nnig n sebɛa n yiseggasen, Muḥend yuɣ-it lḥal deg tmurt n Fransa. Yesla kan Azzayri ibedd ɣef yiman-is, yettarra-d tirrugza i d-as-inesren acḥal d aseggas aya, iḥulfa am wakken d kra n tezmart i t-yettseggiren ad d-yuɣal ɣer Lezzayer akken ad yekki deg ṭṭrad n tessullullit n tmurt-is. D ayen i ixemmem i yexdem. Ur uḥtamen at uxxam almi i sen-yeččur Muḥend tawwurt ussan-nni imezwura n ṭṭrad. Mi yekcem s afrag s snat n tbalizin deg yifassen-is, yufa tameṭṭut-is tettenneḍ ma d yemma-s d baba-s qqimen ɣef udekkan i tili. Yiwen deg-sen ur t-id-yuli wawal, qqimen am wakken yewwet-iten bukerraɛ ɣef tikkelt; Ṭawes yellan tekna, teqqim akken timesleḥt deg ufus-is ayeffus, Nna Mennun yellan tesbuḥruy amɣar-is yeḥbes ufus-is yeṭṭfen tasbuḥrut amzun d takbabt. Mi i ten-iɛedda merra udhac, yerra Muḥend srid ɣer yimɣaren, isuden-iten i sin. Yemma-s tugi ad s-tesreḥ mi t-ṭṭfen yifassen-is.Tettales-as-d kan i tenfalit (36): Ɛeslama-k a mmi! Acḥal d abrid; ma d baba-s isuden-it snat tikkal deg unyir. Ṭawes teqqim mebɛid tettecmumuḥ-d kan ɣur-s, mačči din deg ufrag sdat n yimawlan-is ara tt-yemsalam. Ad d-yeɣli yiḍ, deg texxamt-nsen, iman-nsen ad kksen lḥif. Muḥend mi i s-sserḥen lemmal-is yerra ɣer uxxam n lwacul yufa deg teɣmart dduḥ. Yemmeɣ ɣer daxel-is s sin n yifassen yeddem-d yiwen n lṭufan, d mmi-s Akli, almi d ass-nni i t-yessen. Isuden-it sya u sya, issuffeɣ-it-id ɣer ufrag, irfed-it s sin n yifassen d asawen netta yettaḍsa; winna, ɛni ifaq d baba-s yerra-as-d taḍsa-ines. Rnan kra n wakud kecmen-d watmaten-is seg tyessawt. Axxam yettenfal seg lferḥ acku temlal tasa d wi ay turew.

  Mi d-yeɣli yiḍ, ggran-d iman-nsen deg texxamt-nsen, ala i nettat Ṭawes i wimi yenna Muḥend d akken ad yeffeɣ s adrar. Igzem-itt deg rray, d ayen ur yettuɣal deg wawal-is. Awal ur s-t-id-terri, llant wallen-is i iteddun d leḥmali ad d-inint d acu tettxemmim ɣef rray yerfed urgaz-is: ad yuɣal d amjahed ɣef tmurt-is.

 

Amneɣ ɣef tmurt-is

 

Imekdiyen

Ṭṭrad

Azekka-nni yekker-d zik, yerra srid ɣer tissi i d-yezgan nnig uddaynin n uxxam n lwacul. Yeɛna yiwen n uxemmuj deg tlemmast n sqef gar ccḍeb d uqermud, yekkes-d seg-s yiwet n tyemmust tumsixt. Mi tt-id-yefsi din kan ɣef tissi, yufa daxel-is yiwet n tmeẓyant n tessirt d mraw n yikarṭucen. Tamrigt-a (37) n baba-s i yekkin deg ṭṭrad wis sin n umaḍal (38) (1939-1945). Mi i d-idimubilizi yeffer-itt-id ddaw n teɣruḍt-is, yewwi-tt-id yerra-tt ɣer tissi anda i tt-yufa mmi-s Muḥend. Yeḥṣa d akken yiwen wass am wass-a ad tesleḥ. Ass-nni yewweḍ-d, Muḥend akken ad yekki deg yidduran (39) n yimjuhad. Maca ilaq-as ad yexdem kra n tedyant ur t-yettarran ara ɣer deffir. Netta deg uqerruy-is frant. Yella yiwen n umdan deg taddart ixeddem i Fransa ɛinani mačči s tufra, d axabit. Yettwali-t Muḥend d acengu n tegrawla tamaynut nnig n yicenga n tidet. Aḥerki-a ifukk ddunit, ulac ɣur-s aḥezzeb, yettnadi dima ad t-id-walin yirumyen ɣer tama-nsen i itekki. Ula d yiwet n terbaɛt n yimjuhad d Ṭeyyeb – akka i d isem n uxabit-a- i s-d-twelleh ad t-yekkes am wakken yekkes yir rrbiɛ i yimɣi n yirden. Qqaren-d tiḥurkit tella deg yidammen. Yettawi-tt-id umdan mi ara d-ilal, maca mačči iman-is kan i d-tettas. Akken teddunt temsal yal taɣawsa ɣur-s anemgal-is; ihi tiḥurkit neɣ axdaɛ n tmurt tettemgadal d leḥmala n tmurt. Tiḥurkit d leḥmala n tmurt teddunt-d akken d umdan mi ara d-ilal. Tamezwarut srewsen-tt ɣer Buxuṣ ma d tis snat ɣer Yugurten. Buxuṣ d agellid Amaziɣ ixedɛen tamurt-is, Yugurten d agellid Amaziɣ yemmuten ɣef tmurt-is. Tafekka n yal yiwen deg-neɣ tebḍa ɣef sin yiḥricen: aḥric n Buxuṣ d uḥric n Yugurten. Sin yiḥricen-a ttnaɣen anwa yesɛeddin rray-is deg umdan, yal yiwen yekkat ad yager wayeḍ. Ɣer taggara ttilin i sin maca yiwen deg-sen seg wakken meqqer ittɣummu wayeḍ. Ma deg umdan d aḥric n Yugurten i d ameqqran, winna kkes aɣilif ad d-yeffeɣ d win iḥemmlen tamurt-is, yettmettat fell-as, ma d aḥric n Buxuṣ i d ameqqran deg umdan d aḥerki ara yuɣal bab-is, ala abexxeṣ ara ibexxeṣ tamurt-is. Ihi Muḥend I t-izedɣen d Yugurten ma d Ṭeyyeb d Buxuṣ.

Mlan-as-d akk i Muḥend sansa i itekk d wanda yettɣimi Ṭeyyeb.

  Deg ubrid i yennum yettawi-t Ṭeyyeb mi ara d-yuɣal s axxam-is, tella yiwet n teɣzert tebberber s yisekla. Din i s-yedduri Muḥend yettraju-t.

Ha-t-an yefka-t-id ubrid, iteddu yettseffir yezha wul-is ur yeẓri d acu i t-yettrajun. Mi d-yewweḍ ɣer teɣzert lmendad n Muḥend yeffren ur d-iban, iǧelleb-d umjahed ɣer sdat n uḥerki, igzem-as-d abrid.

       -Ass-a ad txelṣeḍ ayen akk i tzzenzeḍ deg watmaten-ik.

       -Annaɣ a mmi-s n Dda Salem, yak cerken-aɣ yiẓuran.

     –Ulac Dadda-k Salem, ulac iẓuran.

Netta ihedder ma d aḍad-is ittekki ɣef znad. Tlata n lewjuh yeffɣen rran ṣṣut deg teɣzert ma d tirṣaṣin ɛeddant-as deg unyir anda i s-tura tmettant am ta. Din din i yessuffeɣ rruḥ win ur nettɛawad ara ad ixubbet. Muḥend yeṭtef abrid n udrar; yeffeɣ kan i taddart yufa tettraju-t terbaɛt-nni n yimjuhad i d-yellan d tinigit ɣef tuɣdaṭ (40) i iga umjahed Muḥend.

Dayen tura ur t-ttayalen ara yimawlan-is, ur t-tettalay ara tmeṭṭut-is, tuɣ-it tegrawla. Ma yuɣal-d assen ara yefru ṭṭrad d ayen yelhan, ma yemmut ad iruḥ d asfel ɣef tmurt-is akken mmi-s Akli ad yedder s warfad n uqerruy-is, d ilelli.

  Ṭawes wissen d aḥmel i tḥemmel argaz-is neɣ tefhem d acu i tettɛebbi n lbaṭel tmurt-is, tekker ula d nettat ad tekki s wayen tezmer deg yiniɣ-a mga l(41) Fransa. D acu ihi i d tuɣdaṭ-is? Amek i tezmer ad ttɛiwen tagrawla? Yal imalas tetteffeɣ ɣer udrar, tettawi yid-s amrar, tagelzimt d teqfact n leɣbar ɣef uɛrur-is. Mi ara taweḍ ɣer wadeg (42) i teqsed, d ayla-s neɣ d win n unarag ad tessureg taqfact-nni n leɣbar ɣer leǧdari n yisekla (43) ama d talqent ama d tazemmurt, ad d-teggri deg tleqqaɛt n tquffet-nni yiwet n teylut yeččuren d isufar (44) n wučči: aɣrum, zzit, iniɣman, lqahwa, ssekker, timellalin akk d yiselsa izeddganen. Ad tger taylut-nni deg yiwen n umruj ddaw uɣalad, ad tuɣal ad terr fell-as iẓra imiren ad tɛeddi ad d-teqḍeɛ aslen. Tameddit ad n-tuɣal ɣer taddart s tqucciḍt n uslen.

Ttasent-d s axxam-is tlawin n yimjuhad-nniḍen n taddart Ufella, ttawint-d yid-sent ifuras n wučči. Ttalint s nnuba ɣer udrar ttawint yid-sent aɛwin i yimjuhad. Syinna mi ara d-uɣalent ttarrant-d yid-sent iceṭṭiḍen d yiselsa yummsen neɣ iqersen n yimjuhad i tarda d uxiḍi.

Tewwet akken Ṭawes azal n sin n yiseggasen nettat tettawi aɛwin i urgaz-is d yimjuhad-nniḍen s adrar.

Yiwen wass mi d-tuɣal seg-s tewwi-d allen-is d tizeggaɣin am yirij seg yimeṭṭi i tru segmi i d-tebda abrid almi d-tewweḍ s axxam. Ɛeqlen-tt akk at taddart d kra n wayen n diri i yeḍran. Yir isali yettaweḍ zik s ameẓẓuɣ, slan d argaz-is d sin yimjuhad n taddart Ufella i yewwḍen leɛfu n Rebbi.

  Tettru ayen tettru tuɣal ɣer umahil-ines ɣas yemmut urgaz-is. Tettawi aɛwin i yimjuhad s adrar. Taggara-a trennu-asen ula d ddwawi i wid ijerḥen.

Yal ass tettnnamar imihiten (45). Wissen amek ur tt-ttḥazen ara. Teqqar-as d Rebbi ameɛzuz i iteddun yid-i. Maca tal tamsalt ɣur-s taggara.

   Ihi, yiwen wass mi tɛedda ad tessureg leɣbar i d-tɛebba ɣer ddaw n yiwet tzemmurt, teɛfes ɣef yiwet n lbumba i iṭṭreḍqen fell-as. Tameṭṭut n twaɣit tamusebbelt tfezzeɛ d iceqqfan, ur ufin ara d acu ara neṭlen deg-s. D Ifransisen i s-tt-yundin imi i tt-id-zzenzen watmaten-is d acu i txeddem mi trezzu yal imalas s adrar.

Akli yeggra-d d agujil maca ma izuxx cenna acku baba-s d yemma-s mmuten d aṣaḍen (46) ɣef tmurt-nsen.

Imekdiyen

Leḥzen ameqqran

Tawacult n At lḥif ama d Muḥend ama d Ṭawes d imekdiyen i tmurt-     nsen, d imekdiyen i yimawlan-nsen, d imekdiyen i tissulya-nsen (47). Mi ara fken awal ur ttarran deg-s. Ulac amedya (48) n takdit am win yefkan tudert-is d asfel ɣef tessellullit n tmurt-is LEZZAYER.

 

Amawal

1-Imekdiyen : les fidèles.

2-tasemhuyt : la saison.

3-azemz : la date.

4-taɣult : domaine.

5-amahil : travail.

6-azayez : public.

7- Akud : temps.

8-tahuski: beauté.

9-anarag:lvoisin.

10-insayen:l traditions

11-tutlayt: langue.

12-timetti : société

13-anzi : proverbe.

14-iggug : éloigné.

15-tuget: majorité.

16-send: avant

17-tasellullit : libération

18-takerḍa n tmagit : la carte d’identité.

19-imalas : la semaine

20-Asekkil: lettre alphabétique. 21-tanufli: la joie.

22-asentel: thème

.23-askasi: débat.

24-tasertit : la politique.

25-amhersan : colonialiste.

26-isali : information.

27-iɣensen : qui milite.

28-akabar : parti (politique).

29 : aɣmis : journal.

30-aɣella : chef.

31-taɣlemt : équipe.

32-asellun : lgrade.

33-anabaḍ : gouvernement

34-amezruy: histoire.

35-tabadut: définition.

36-tanfalit: expression

37-tamrigt: une arme.

38-amaḍal: le monde.

39-idduran: les rangs

40-tuɣdaṭ: une mission.

41-mgal: contre.

42-adeg:lieu.                          43-isekla: arbres.

44-isufar: produits.

45-imihiten: dangers.  

46-aṣaḍen: les héros

47-tissulya: le marriage.

48-amedya: exemple.

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ɛellawa Zerruqi

Ɛellawa Zerruqi

Ɛellawa Zerruqi

Ɛellawa yecna yeqqar:
“I uɣrib ad d-yeldi allen-is”

Ɛellawa zerruqi ilul ass n 5 yulyu deg useggas 1915 deg Umalu (Bgayet) d mmi-s n ccix n lǧameε El Ḥaǧ Sɣir Ben Areẓqi. Deg temdint n Bgayet i yebda isurifen-is imenza deg ccna tandalusit ɣer ccix Sadeq Abǧawi i d-yufan deg-s yiwet n taɣect taḥlawant igerrzen maḍi.

Deg useggas 1948 i issekles aḍebsi-ines amezwaru s taεrabt (Ya leḥbab lyum kifaḥ) d yiwet n tezlit ɣef tegrawla n Lezzayer, yuɣal yerna-d yiwet s teqbaylit (Tilifun suni suni)…Seg yimiren yuɣal mussnaw aṭas aṭas.

Deg ubrid ɣer Aγignon deg Fransa anda ara yecnu, yeddukel netta d Daḥman Lḥaraci, yeḍra-d yid-s ubaxix n tkerrust. Ass n 17 nunber 1968 Yessufeɣ iman deg yiwen n sbitar n Paris, yenṭel deg tmeqbert n Père-lachaise.

 

Ɛellawa Zerruqi

Aṭas yecna (ɣe)f teqbaylit

Lɣerba yeḥṣa tuɛer

Tettɣurru deg watmaten-is

Tettarra amdan d aɛeṭṭar

Itettu merra arraw-is

Ɛellawa yecna yeqqar:

“I uɣrib ad d-yeldi allen-is”

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

 

Aṭas i iḥemmel tamurt

Sidi Ɛicc rrif i wasif

Yal ass yettmmekti-d m tqendurt

Yeqqnen axelxal d rrdif

Ideɛɛu ad sen-d-teldi tewwurt

Deg lɣerba rwan lḥif

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

Yeɛceq deg lbal

Ur yesɛi ula d aserwal

Yemceḥ akal

Iteddu ittemderkal

Ur yesɛi azal

Tawacult-is ur tuklal

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

Ɛellawa Zerruqi

Aṭas i iḥemmel tamurt
Sidi Ɛicc rrif i wasif

Aṭas yecna (ɣe)f teqbaylit

Yeǧǧa-tt lḥenni deg (yi)ḍarren-is

Ɣur-s tif acḥal tarumit

Yeẓra ur yeskiddib wul-is

Yurga-tt ṣṣbeḥ tameddit

D nettat i ixerben iḍes-is

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

Ɛellawa Zerruqi

Abɛad ɣef tmurt
Yak d gma-s n lmut

Miḥyaf n Ufransis yerna

Yerra Azzayri d aḥuli

Ɛellawa ur yesbir ara

Yerwa terẓeg n yilili

Ɣef miḥyaf ur yeǧǧi kra

Fell-as yecna ad yeɣli

Abɛad ɣef tmurt

Yak d gma-s n lmut

 

Iɣrem ass n: 27/06/1995

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire