Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt                                           

 

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Tigejda n tmaziɣt

Ass n 20 ɣuct, amulli wis 60 n usebded n Uswir n Ssumam i d-yeḍran deg taddart n Yifri, lɛerc Awzellagen deg useggas 1956, ɣef uqerruy-is agrawliw ameqqran Ɛebban Remḍan, tella-d tẓuṇẓut (inauguration) n ukkuẓet n tmenziwin (steles)  n ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt: Dda lmulud At Mɛemmar, Masin Uharun, Saɛid Muqbel, Maɛṭub lwennas (Imeɣrasen n tmaziɣt). D kradet n teddukliwin tidelsanin n At Mlikec i ixedmen ccɣel-a yuklalen asnemmer. D gma-tneɣ Kamal Benḥemmuc anẓur ara yeǧǧuǧǧgen ugar i igan timenziwin-a ɣef yiwen uɣrab tama n yiɣzer n taddart n ugentur deg At Mlikec. Aṭas i d-irezfen ad kkin deg tẓunẓut-a ladɣa tiwaculin n yirgazen n yidles iwimi tuɣal tejmilt.  I yal yiwen deg-sen ssawleɣ-d asefru i uriɣ deg ddemma-s assen akken yuweḍ leɛfun Rebbi. Zwareɣ-d seg Dda lmulud, nniɣ-d deg yiwet n tseddart:

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Dda Lmulud

Aṭas i yugin i yiṭij

Ad d-yenqer tagut n ṣṣdad

Dda Lmulud yezga am yirrij

D yid-sen ur iḥbis ttrad

Ikki (de)g uhuddu n lweqt uɛwij

S wawal ittnaɣ ur yugad

https://aghucaf.wordpress.com/2013/02/13/dda-lmulud-lmulud-at-m%CE%B5emmar/

Uɣaleɣ ɣer masin Uharun, nniɣ :

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Masin Uharun

Nhedder ass-a s tfenṭazit

Neqqar-d ayen ur d-nenni

Awal nerfed-it s teqbaylit

Nessaweḍ-it nnig n yigenni

A Masin nuzen-ak-n talwit

Ad ak nini: “tanemmirt!!”

Imi tekkiḍ deg lebni.

https://aghucaf.wordpress.com/2010/11/02/tajmilt-i-masin-uharun/

Uɣaleɣ ɣer uneɣmas Saɛid muqbel, nniɣ :

 

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Saɛid Muqbel

Akka i iga Saɛid Muqbel

Yugi ad yeqbel

Ayen ur iqebbel leɛqel-is

Taggara uwin-t d asfel

Idim-is yenɣel

Ɣef wakal n yiẓuran-is.

 

Taggara fukkeɣ-tt s uɣewwaɣ, lwennas Maɛṭub; anda i as-nniɣ:

 

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Aɣewwaɣ (le rebelle)

D tafekka n Lwennas i nɣan

Tiktiwin-is ttcalint

Lemmwal-is yiwen i d-sɛan

S tmettant tura seftin-t

Yuɣal deg-neɣ d win yellan

Deg wul dima nettawi-t

https://aghucaf.wordpress.com/2012/06/20/a%C9%A3ewwa%C9%A3-le-rebelle/

Tameddit n wass nnan-d yimḍebren n teddukliwin tidelsanin ad fakken tameɣra s ucennay Ul Leḥlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt                                           

 

 

 

Ass n 20 ɣuct, amulli wis 60 n usebded n Uswir n Ssumam i d-yeḍran deg taddart n Yifri, lɛerc Awzellagen deg useggas 1956, ɣef uqerruy-is agrawliw ameqqran Ɛebban Remḍan, tella-d tẓuṇẓut (inauguration) n ukkuẓet n tmenziwin (steles)  n ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt: Dda lmulud At Mɛemmar, Masin Uharun, Saɛid Muqbel, Maɛṭub lwennas (Imeɣrasen n tmaziɣt). D kradet n teddukliwin tidelsanin n At Mlikec i ixedmen ccɣel-a yuklalen asnemmer. D gma-tneɣ Kamal Benḥemmuc anẓur ara yeǧǧuǧǧgen ugar i igan timenziwin-a ɣef yiwen uɣrab tama n yiɣzer n taddart n ugentur deg At Mlikec. Aṭas i d-irezfen ad kkin deg tẓunẓut-a ladɣa tiwaculin n yirgazen n yidles iwimi tuɣal tejmilt.  I yal yiwen deg-sen ssawleɣ-d asefru i uriɣ deg ddemma-s assen akken yuweḍ leɛfun Rebbi. Zwareɣ-d seg Dda lmulud, nniɣ-d deg yiwet n tseddart:

 

Aṭas i yugin i yiṭij

Ad d-yenqer tagut n ṣṣdad

Dda Lmulud yezga am yirrij

D yid-sen ur iḥbis ttrad

Ikki (de)g uhuddu n lweqt uɛwij

S wawal ittnaɣ ur yugad

https://aghucaf.wordpress.com/2013/02/13/dda-lmulud-lmulud-at-m%CE%B5emmar/

 

Uɣaleɣ ɣer masin Uharun, nniɣ :

 

Nhedder ass-a s tfenṭazit

Neqqar-d ayen ur d-nenni

Awal nerfed-it s teqbaylit

Nessaweḍ-it nnig n yigenni

A Masin nuzen-ak-n talwit

Ad ak nini: “tanemmirt!!”

Imi tekkiḍ deg lebni.

https://aghucaf.wordpress.com/2010/11/02/tajmilt-i-masin-uharun/

 

Uɣaleɣ ɣer uneɣmas Saɛid muqbel, nniɣ :

 

 

Akka i iga Saɛid Muqbel

Yugi ad yeqbel

Ayen ur iqebbel leɛqel-is

 Ɣef wakal n yiẓuran-is.

Taggara uwin-t d asfel

Idim-is yenɣel

 

Taggara fukkeɣ-tt s uɣewwaɣ, lwennas Maɛṭub; anda i as-nniɣ:

 

D tafekka n Lwennas i nɣan

Tiktiwin-is ttcalint

Lemmwal-is yiwen i d-sɛan

S tmettant tura seftin-t

Yuɣal deg-neɣ d win yellan

Deg wul dima nettawi-t

https://aghucaf.wordpress.com/2012/06/20/a%C9%A3ewwa%C9%A3-le-rebelle

 

Tameddit n wass nnan-d yimḍebren n teddukliwin tidelsanin ad fakken tameɣra s ucennay Ul Leḥlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Hicam

Hicam

Hicam

Ruḥ tura ad tertiḥeḍ

Hicam

Ulac d acu yesseḥzanen

Izewwi ulawen

Am win iruḥen meẓẓi

Hicam d aqcic meẓẓiyen

Iruḥ kanakken

Ddunit urɛad i tt-yerwi

Imawlan ala yiwen

D awḥid i d-urwen

Annaɣ, ssebber-iten a Rebbi

Hicam

Ddunit urɛad i tt-yerwi

Dduklen merra yimeddukal

Rran-as azal

I umeddakel i ten-yeǧǧan

Mazal-it yella deg lbal

Deg yiḍ neɣ deg uzal

Yerra-aɣ akk d imawlan

Isem-is deg (yi)mi yettazzal

Ɣas deg ddaw wakal

Amzun ɣur-neɣ d win yellan

Hicam

Mazal-it yella deg lbal

I ak-nettazen d rreḥma

Leqrar ɣer dinna

D lɣiba kan i tɣabeḍ

Awi ddeɛwat n yemma

Ad k-dlent merra

Rebbi ad k-yeɛfu tuklaleḍ

A Hicam ur k-ntettu ara

Telliḍ i lebda

Ruḥ tura ad tertiḥeḍ

Hicam

Rran-as azal

Malek HOUD, Tazmalt ass n 03/08/2016

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Saεid

Saεid

 

Saεid d yiwen n umdan ur nettaweḍ, imi deg krad i d-usan wwten-t mačči d tafekka-s i nudan ad leḥqen maca d leεqel-is i d-yeqqaren ayen yettxemmim ur neεǧib ara i tama-a i as-d-yuznen iḍan-nsen akken ad rkin ɣef umagday amussnaw…
Nekkni aql-aɣ deg tama n win yeččan tiɣrit ad nessirem ur t-yettaɣ ara wayen n diri, ad yekker ɣef yiman-is deg lεejlan, nestehq-it aṭas..

Saεid

Saεid

Amaziɣ Ameɣnas

Am win ihudden lǧamaε

Win yewwten gma Saεid

Yezgan yettmal abrid

Deg-s nettawi ala nnfeε

Tiyita teqsed allaɣ

Win yettxemmimen yuki

Acku, awal ur t-ittaɣ

I wid, yid-sen ur yekki

I tura d acu-t wagi?

Timsirin tura d tiɣrit

Ad tettaɣeḍ awal am uydi

i yekkes Rebbi tafrit

Ass-agi Raken Saεid

iḍelli sqerfin Muḥend

Ayagi mačči d ajdid

Ɣer nnqeḍ-nneɣ bedden-d

Ccah deg-neɣ mi ɣ-kkaten

Walan akk amek i nga

Wanag lufan d wid yeddulken

Yiwen ur itett tiyita

Mi d-aɣ-bḍan i ɣ-wwten

Tagmat d taddukli i tebɣa

Akk i k-nessaram d tujjya

Ay Amaziɣ Ameɣnas

Nḥemmel-ik mačči d kra

Wissen melmi ad d-yali wass?…

Tazmalt ass n: 18 yulyu 2016

Saεid

Akka…

Publié dans Uncategorized | 4 commentaires

Terẓeg n tament D tullisin nniḍen

Terẓeg n tament

D tullisin nniḍen

« Terẓeg n tament » d ammud-iw wis sin n tullisin, ɣur-s 5: Terẓeg n tament, tayri n tasa (tuwi arraz wis 2, 2015, arraz aseklan Belɛid at Ɛli, Tisbeddit Tiregwa, Kanada), Lɣerba d uletma-s n lmut, Tamgerḍt s temgerḍt, Amusebbel bu tneɛḍab (tuwi arraz 1u, 2016, arraz aseklan Belɛid at Ɛli, Tisbeddit Tiregwa, Kanada), Yeffeɣ-d ussan-agi seg Tiẓrigin TIRA (Bgayet)

Terẓeg n tament

Ammud wis n tullisin

Idlisen i d-ssufɣeɣ yakan:
– Ammud n yisefra: Asirem yesaramen, Tizrigin Baɣdadi, Lezzayer (2004).
– Tamacahut n udrar aberkan, Tizrgin Baɣdadi, Lezzayer (2004).
– Tasuɣelt n usefru n Smaɛil At Ǧaɛfar: Tizlt tuḥzint n yimattaren n Lqesba d Yamina tamecṭuḥt yenɣa babas, Tizrgin Tira, Bgayet (2009).
– Ammud n tullisin: Timsirin n yiḍ, Tizrgin Tira, Bgayet (2012).
– Ammud n tmucuha:Timucuha akked temɛayin,Tizrigin n Usqamu Unnig n Timmuzɣa, Lezzayer (2013)

Terẓeg n tament

Amuud wis sin n tullisin

Publié dans Uncategorized | 8 commentaires

Tamegra

Tamegra

Tamegra

Tudert deg tudrin tetteddu almend n tsemhay

 

Tudert deg tudrin tetteddu almend n tsemhay. Tal tasemhuyt s tegnewt-is d lecɣal-is. Tafsut ddaqqes aya i teffeɣ. Werǧeǧǧi anza (9) n unebdu, seg wasmi yebda ccna-s ur yeḥbis. Deg wakken d azɣal, iṭij amzun iṣubb-d cwiṭ ɣer tmurt, dɣa netta igran n temẓin d yirden ḥeḍmen, yewweḍ-d lawan n tmegra-nsen.

          Irgazen n taddart nnejmaɛen d agraw, awal yewwi-d ɣef tmegra n yigran n wat n taddart. Gren-d tasɣart seg wanwa iger ara bdun. Tasɣart tṣaḥ-d Dda Ɛacur Uciban. Imɣaren fkan-d urawen n lxir rnan-d lweɛd i uzekka ɣer wayla n Dda Ɛacur. Ihi tawacult n bab n wayla ad teqqim deg uxxam ad d-theggi učči n waɛwin ara n-tawi ɣer lexla mi ara izeggen wass. Ma d tiwaculin-nniḍen, argaz tameṭṭut, amger deg ufus, tabanta tɣumm idmaren d ddaw n wammas, ha-ten-id deg uɣeggad n Dda Ɛacur i d-yezgan tama n ugafa n taddart. Seg mi d-yuli wass, ifellaḥen d tfellaḥin ɛekfen am umger. Tal tarbaɛt n snat tmerwin n yiterrasen teṭṭef tirni tmegger timẓin. Afus azelmaḍ ad d-issemḥilleq i tgemmict n tyedrin s tama wadda, afus ayeffus ad iwwet s umger ad tt-id-yegzem. Tagemmict d tayeḍ ttuqalent d tadla ara icudd ufellaḥ u ad tt-idegger ɣef tmurt ad ternu ɣer tiyiḍ i yettugalen d lḥala mi ara timɣur tirect.

 Mi ččan aɛwin-nni i d-yewwi Dda Ɛacur d imekli, ur rnin ara aṭas uɣalen yer tmegra. Maca azɣal d ɛeyyu ssefcalen tiḥerci n tnezzayt, amgeryuɣal ẓẓay, afus yuɣal ur yettaɣ awal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tamegra

ur rnin ara aṭas uɣalen yer tmegra

                                                                                                                                                                                                                                                                               Mḥend bu texba i ifaqen s wannect-a yenǧeɛ Leḥlu bab n wayla ad d-yecnu akken tabɣest yebdan tettaǧǧa ifellaḥen ad sen-d-tezzi. Nna Malḥa, tameṭṭut n Dda Ɛacur d mmi-tsen Leḥlu, sserḥen i taɣect-nsen s ṭṭelq n ugerjum:

                              Ay iwaziwen

                              Rebbi ad ken-iɛiwen

                              Kemmlet-ag-d tirni

                              Akka d asawen

Mḥend imegzi uḥric ibeddel-as akk i ccna-agi, netta yeqqar-as:

                              Ay iwaziwen

                              Rebbi ad ken-iɛiwen

                              Qasi d win iẓewren

                              Deg tmegra yugar-iken

Qasi mi yesla i lehdur am wi, Mḥend iwenneɛ-as acuffu n uqendur,   dɣa yuɣal d mraw n yifellaḥen, ad s-tiniḍ tura kan i yebda lxedma. Imeddukal-is mi t-id-walan akken iɣeṭṭel-d acḥal d leḥwali, dɣa ɛunden-t. Send ad d-yeɣli yiṭij, tiyedrin n Dda Ɛacur yellan beddent tanezzayt uɣalent rsent d tirac tameddit. Iger-nni n ṣṣbeḥ rran-t yifellaḥen tameddit isettef d leḥwali n temẓin.

 

Tamegra

Ay iwaziwen
Rebbi ad ken-iɛiwen
Kemmlet-ag-d tirni
Akka d asawen

          Ass-a, iwaziwen dhan-d d yiger n Dda Ɛacur azekka d yiger n Dda Meqqran win akin d yiger n Nna Werdiya yiwet n taǧǧalt n taddart,  akka alamma igran merra n taddart ad teḍru yid-sen am win n Dda Ɛacur.

Assen ara tfakk tmegra, s zzwayel, iserdyan d yiɣyal ara neqlen yifellaḥen timẓin deg yicebbaken ɣer ugni n Tɣalaḍt anda i ggten yinurar, anda ara tent-ssersen d taffa. Inurar ad qqimen zzint-asen-d taffwin n temẓin d yirden amzun ttrajun-tent ad d-kecment. D ayen ara yeḍrun imi inurar ttwaheggan, ttwaseggmen, ttwaɣerran s leɣbar. Afellaḥ s tazzert ad d-yessrusu timẓin seg taffa ɣer unnar. Yuɣ lḥal sin n yizgaren ikummen qqnen s umrar ɣer lmernuna, tigejdit ibedden deg tlemmast n unnar. Afellaḥ s uɛekkaz ad yettwehhi, izgaren ad tezzin ad sserwaten timẓin, amrar ad iberren i lmernuna. Deg tazwara izgaren ttilin deg ṭṭerf n unnar, skudmal amrar ad itezzi i lmernuna skudmal ttẓẓiẓin ɣer tlemmast n unnar. Imiren ad yuɣal ufellaḥ ad sen-ibeddel anamek n tuzzya. Yal ma rewtent temẓin, annar ad s-isseččay ufellaḥ timẓin seg taffa.Ma tama n ufella n unnar tenɣed ttqelliben-t s tuzzar. Asmi ara neɣdent akken i ilaq temẓin, ifellaḥen berrun-d i yizgaren,   jemmɛen nneɛma d tirect deg unnar. Agni d amkan ɛlayen, tameddit n wass yettili-d lɛun, abeḥri swayes zuzuren yifellaḥen timẓin d yirden. Deg tazwara s tuzzar, mi ara tekkes ṭṭaqa n uclim d walim ttuɣalen imiren ɣer uzuzer s telwiḥt.Tikkelt ɣer tayeḍ ssirriwen-d tirect s yimeṣleḥ n umezzir neɣ n uẓebbuj, tekksen i lḥeb akerfa.Ɣer taggara maḍi tggerri-d tirect n temẓin i yesɛan cwiṭ kan n yixeclawen. Bab n temẓin ad d-yerfed lgelba ad yektil nneɛma, mi i ifukk ad tt-yerr ɣer daxel n teswalin ara ɛebbin yiɣyal s axxam. Imiren tamgart ad tt-terr   deg yikufan. Bab n nneɛma yettektili ad iẓer acḥal i d-yerra uɣeggad-is d wayen ara ifek i yimegban d ccix n taddart. Aseggas-agi lxir yugar, ad tt-ikemmel kanakka Rebbi i dɛan yimɣaren n taddart.

Tamegra

Aserwet s yizgaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ttkel ɣef yiman-ik.

 

Tamacahut: Ttkel ɣef yiman-ik.

 

Ttkel ɣef yiman-ik.

d amekraz kan

Amacahu ad yelhu ad yeḍbeɛ am usaru ad yuɣal annect n ujgu.

          Zik-nni yella yiwen n urgaz d amekraz, iman-is kan i yettidir, ur yesɛi yiwen ad d-yedhu yid-s neɣ ad t-iḥemmel. La tameṭṭut, la mmi, la ameddakel, iteddu kan iman-is.

          Yiwen wass am laɛwayed-is, aḍar deffir wayeḍ, yufa-d iman-is deg yiwet n teẓgi i ibeɛden ddaqqes ɣef taddart-is. I s-d-yezzin d isekla ggten yerna ɣezzifit. Igdaḍ, yal yiwen d zzin-is, ččewččiwen, ttaffgen seg ufurek ɣer wayeḍ. Izenzaren n yiṭij ttɛeddayen-d gar wafriwen n ṭṭjur, d nutni i d-ittaken tafat i tẓgi yebrebren. Afellaḥ iteddu kan. Tikli-is wissen anida i t-tessaweḍ. Yedhec deg wayen yettwali. Ulac anda ur risent ara taṭṭucin-is, yeṭall yeffes, yeṭall ẓelmeḍ, d agessar, d asawen, alarmi i rsent wallen-is ɣef yiwen ugdiḍ werǧin i t-iwala. Yal ini i d-yefka Rebbi yesɛa-t: tezweɣ, temlel, tewreɣ, tizegzewt atg… Ad s-tiniḍ d tislit n unẓar.

Ttkel ɣef yiman-ik.

Urǧin iwala agḍiḍ am wa

Imi yewweḍ ɣur-s urgaz-nni yemmeɣ fell-as, yeṭṭef-it-id s shala. Yuɣal, yeqqim yettxemmim iwimi ara t-ifek.Yenna deg wul-is:

“Ala agellid i yuklalen agdiḍ am wa”. Yekker yewwi-as-t imiren kan. Agellid, ula d netta, yettewhem deg ufrux-nni mačči d kra. Iɛjeb-as lḥal aṭas. Yessendeh iqeddacen-is, yenna-asen:”Fket-as i urgaz-a snat n twejjiḍin n lwiz”. Afellaḥ, yefreḥ aṭas s wayen yewwi, iteddu ittaḍsa. Deg ubrid yemmuger-d aneɣlaf amezwaru n ugellid. Yeṭṭal-it kan ikemmel abrid-is srid ɣer ugellid. Yenna-as:”D acu i k-d-ifka urgaz-ihin i d-mmugreɣ, yeswan snat n twejjiḍin n ureɣ?

          -Ddu-d yid-i ad twaliḍ afrux i iyi-d-yefka, ḥṣiɣ ad ak-yeɛjeb aṭas.

          -D tidet yelha, d agdiḍ yifen akk wiyiḍ, maca ur ḥṣiɣ ara ad yeswu snat n twejjiḍin n lwiz. Nekk i ixeddmen tudert-iw merra i wakken kra ur k-ittaɣ, nekk i k-d-yessawaḍen yal amecriw, yal lbaḍna, yal kra i izemren ad k-d-yawi lmaḍerra laɛmer i iyi-d-tefkiḍ tis meyya n wayen yewwi ufellaḥ. Bezzaf-as, ilaq-as ad d-yerr aḥric.

         

Ttkel ɣef yiman-ik.

Agellid d uneɣlaf-is 1u

Agellid yesmuzgut, yettxemmim yuɣal yenna:

          -Tura dayen, ur zmireɣ ara ad d-uɣaleɣ deg wawal-iw ulama ɣur-k lḥeqq.

          -D tidet ay agellid-nneɣ, medden merra slan d acu i tefkiḍ i ufellaḥ,

ur ilaq ara ad sen-tefkeḍ tagnit s wacu ara k-ḥeqren wid i tḥekmeḍ, maca ɣur-i yiwet n takti ara yefrun tamsalt-a mebla ma tḍurr yiwen.

          -Amek? D acu-tt tifrat-agi?

          -Ad s-nini i ufellaḥ ad d-yuɣal, ad s-nessuter uzuf n ugdiḍ i k-d-yefka, ad ɣ-d-yini ma d awtem neɣ d tawtemt, akken i d-yenna nekkni ad s-nini mačči akken, netta ur yezmir ara ad ɣ-yeskiddeb “.

          Ssawlen i ufellaḥ, yusa-d, yenna-as lewzir amezwaru:”Ḥader ad tessferḥeḍ iman-ik ad s-tiniḍ dayen tewwiḍ idrimen-nni i k-yefka

Ugellid! Ilaq i wakken lwiz-agi ad yuɣal inek s tidet ad aɣ-d-tiniḍ agdiḍ-agi ma d awtem neɣ d tawtemt”.

          Afellaḥ ur yelli d nniya, ixemmem kra, yeṭall metwal agellid yenna-as:”Ay agellid-nneɣ ameqqran, ameqqran d Rebbi, i wakken ad tissineḍ uzuf n ugdiḍ-a, rfed-it, ssers-it ɣef yiri n usfaylu trajuḍ-t ad d-yecnu. Ma yecna-d tuɣac-is a-t-an ihi kkes aɣilif d awtem yeɛni d argaz. Ma yecna-d tuɣac mačči ines, am tuɣac n tgerfa neɣ n umiɛruf, tuɣac n yigdaḍ-nniḍen a-t-an d tawtemt, d tameṭṭut ».

          Agellid yefhem s lemɛun i t-id-iwwet ufellaḥ yečča tamsalt akken i ilaq, yessendeh lewzir-is s zzɛaf yenna:  « Rnut-as snat n twejjiḍin n lwiz i ufellaḥ tsserḥem-as ad iruḥ… ».

 

Ttkel ɣef yiman-ik.

Taxriḍt n lwiz

 

 

Ttkel ɣef yiman-ik.

Agḍiḍ ucbiḥ

 

 

 

 

 

 

Amawal

Tawtemt: lenta

Aseklu: ttejra

Agdiḍ: afrux

Azenzar: aqqar (rayon)

Ini: nnul

Tislit n unẓar: tabuqalt (arc-en-ciel)

Aneɣlaf: lewwzir

Takti: rray

Uzuf: d ddker neɣ d lenta (le sexe)

Awtem: ddker

 

 

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire