Archives de l’auteur : aghucaf

A propos aghucaf

poète, nouvelliste, traducteur, cruciverbiste.

Tikerkas: dayen!

Tikerkas: dayen!   Dayen neɛya di tkerkas                                                                    … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Uffal ziɣ d uzzal

Uffal ziɣ d uzzal   Axxam yebnan s wuffal D acu ad yeddarin deg-s Lmal ma ur yeffiɣ deg (u)zal Ameksa d acu ara ikes Lekteb ma yettaɣ awal Tamurt yezdeɣ tettwalles   Axxam n wuffal iɣelli Wissen ma d-teggri … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Anwa-k?…

Anwa-K?…     Yettu iman-is Yedda d aqeffaf Issenz nnif-is Uraren-t d alqaf Yezzi-as-d uglaf Yečča-as iles-is   Yettu amek yella Sɛerqen-as lasel-is Teqqur-as tala Mi iqleb idis Ccah di rray-is Yufa-tt-id texla   Sselqan-t-id s ddin Ɛman-as allaɣ Ussan … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ṭṭrad

Tameddurt n umjahed Titouaḥ Mohand Ṭahar   Titouaḥ Mohand Ṭahar, ilul deg useggas 1912 deg lɛerc n At Mlikec, d mmi-s n Lunis d Aɛdada At Ḥemmu Waɛli (Lɛarbi). Ɣur-s 3 n watmaten d 3 n yessetma-s. Yemma-s Ɛdada tesskker-iten-id … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Amenzu n yennayer

Amenzu n yennayer   Tamurt-nneɣ wissen d acu i tt-yuɣen akka? Ɣas ma teẓra ala tidet ara d-yeqqimen, ayen icuban akk ɣer tikerkas ad yefsi am udfel mi ara d-yeffeɣ yiṭij; maɛna ar tura amzun tedderɣel ur tettwali imi abrid … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tamurt n uraju

Tamurt n uraju   Qbel ad bduɣ ddunit Rujan-iyi ad d-laleɣ Yemma tuḍen d timnifrit Seg yidmaren-is i d-ṭṭḍeɣ Tettraju-iyi tmeddit Wissen kan amek ara tt-afeɣ   Tanezzayt, tmmuger-d ṭṭrad Tamhersa tjeggef tamurt Deg wallaɣ ccama teggra-d Acḥal d win … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tasaft n Uwaɣezniw

Tasaft n uwaɣezniw Amacahu, ad yelhu ad yeḍbeɛ am usaru, ad yuɣal annect n ujgu ɣef temɛayt-iw ad telhu.            Zik-nni, yella yiwen n umɣar d tmeṭṭut-is ɣur-sen tlata warrac d yiwet n teqcict. D nettat i d tamaẓuẓt … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire