Archives de l’auteur : aghucaf

A propos aghucaf

poète, nouvelliste, traducteur, cruciverbiste.

Buredman

Buredman Tessurgeḍ azal i kečč Teǧǧiḍ-d lqaɛ n tcekkart Ayla-w meskin immečč Ar ass-a ur gziɣ tigert Ayla-k yesseḍ ikerrec Yennum aliwi n tezmert D bu meqqran n uɛebbuḍ Itett ur yesɛi tawant Iger-iyi nekk deg waluḍ Deg temda-nni tahrawant … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Talsa ur nesεi ara ul

Talsa ur nesεi ara ul Dayen, talsa temmut deg wulawen n yimdanen ladɣa wid yerwan thennan, ur tufiḍ d acu i ten-yuɣen. Ssusfen-t-id waman mi as-kksen iman, rran-t tibelfuddemt, amzun yeṭṭes, netta d iḍes-is aneggaru i yeṭṭes. Akit a wid … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Nna Raḥma At Ɛisa

Nna Raḥma At Ɛisa D yelli-s n yidurar n Uqbu Deg taddart n Tiɣilt Maxluf Nna Raḥma At Ɛisa ad d-tejbu Nekkni ad s-nini: “Ansuf” Awal teqqar d asefru Iteqqes am uzegḍuf. Tenna leɛyub n ddunit Ttagaden aṭas awal-is Ad … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Lɛid n tgujilin (L’aïd des orphelines)

Lɛid n tgujilin Yewḥel wawal deg ugerjum Yeggumma ad iyi-d-yali Dinna sbelɛeɣ imeṭṭi Sdat n snat tgujilin Ssirident s waman Ancib yerran s agafa N uẓekka n baba-tsent Yewwḍen leɛfu n Rebbi A-t-a aseggas aya. D ass n lɛid tamecṭuḥt … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Acwari

Acwari Ɣas ma ɣur-s fkiɣ anzi                      Mačči d « Z » n yimaziɣen Nekk mačči d aferṭeṭṭu                        Twalam-t-id amzun igen Win iwimi d-ɛeddan yiḍarren-is deg-i  Mačči d allal n ufessugan  Winna sswab ahat yid-s laɛmer yeddi   Yerran amdan akk d … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Yemmut lḥeqq

Yemmut lḥeqq Aḥeqq tafat yettummezlen D lbaṭel ibegsen D ayla-ɣ yufgen ad d-yuɣal Aḥeqq tafat yettwaɣummen D ṭṭlam i d-sseknen D ayen yeḍran ad d-yekfel Aḥeqq merra wid yejjujran D wayen akk i srewten D lfinga ɣur-sen ad tazzel Kra … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Azekka ad yelhu

Azekka ad yelhu   Ay aferṭeṭṭu amellal Yettafgen(ɣe) f yijeǧǧigen Iḍarren-iw ɛebban uzzal Deg taẓẓayt d iqenṭaren Tamurt ur ɣ-tefki azal Tebɣa ad ɣ-terr d iɛeṭṭaren       «Amek ad yili uzekka?        Ma d tudert neɣ d aẓekka?» A yemma … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire