Archives de l’auteur : aghucaf

A propos aghucaf

poète, nouvelliste, traducteur, cruciverbiste.

Nna Raḥma At Ɛisa

Nna Raḥma At Ɛisa D yelli-s n yidurar n Uqbu Deg taddart n Tiɣilt Maxluf Nna Raḥma At Ɛisa ad d-tejbu Nekkni ad s-nini: “Ansuf” Awal teqqar d asefru Iteqqes am uzegḍuf. Tenna leɛyub n ddunit Ttagaden aṭas awal-is Ad … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Lɛid n tgujilin (L’aïd des orphelines)

Lɛid n tgujilin Yewḥel wawal deg ugerjum Yeggumma ad iyi-d-yali Dinna sbelɛeɣ imeṭṭi Sdat n snat tgujilin Ssirident s waman Ancib yerran s agafa N uẓekka n baba-tsent Yewwḍen leɛfu n Rebbi A-t-a aseggas aya. D ass n lɛid tamecṭuḥt … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Acwari

Acwari Ɣas ma ɣur-s fkiɣ anzi                      Mačči d « Z » n yimaziɣen Nekk mačči d aferṭeṭṭu                        Twalam-t-id amzun igen Win iwimi d-ɛeddan yiḍarren-is deg-i  Mačči d allal n ufessugan  Winna sswab ahat yid-s laɛmer yeddi   Yerran amdan akk d … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Yemmut lḥeqq

Yemmut lḥeqq Aḥeqq tafat yettummezlen D lbaṭel ibegsen D ayla-ɣ yufgen ad d-yuɣal Aḥeqq tafat yettwaɣummen D ṭṭlam i d-sseknen D ayen yeḍran ad d-yekfel Aḥeqq merra wid yejjujran D wayen akk i srewten D lfinga ɣur-sen ad tazzel Kra … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Azekka ad yelhu

Azekka ad yelhu   Ay aferṭeṭṭu amellal Yettafgen(ɣe) f yijeǧǧigen Iḍarren-iw ɛebban uzzal Deg taẓẓayt d iqenṭaren Tamurt ur ɣ-tefki azal Tebɣa ad ɣ-terr d iɛeṭṭaren       «Amek ad yili uzekka?        Ma d tudert neɣ d aẓekka?» A yemma … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Imekdiyen (les fidèles)

Tullist-a « Imekdiyen » tettwakkes-d seg ummud n tullisin « Timsirin n yiḍ » Imekdiyen    Ṭawes              Ṭawes tedda d tislit, yuɣ-itt Muḥend n twacult n At Lḥif n taddart Ufella. Gan tameɣra, yeqres ṭṭbel yefrar wurar. Tislit terra-d sebɛiyyam s … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ɛellawa Zerruqi

Ɛellawa Zerruqi Ɛellawa zerruqi ilul ass n 5 yulyu deg useggas 1915 deg Umalu (Bgayet) d mmi-s n ccix n lǧameε El Ḥaǧ Sɣir Ben Areẓqi. Deg temdint n Bgayet i yebda isurifen-is imenza deg ccna tandalusit ɣer ccix Sadeq … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire