Archives de l’auteur : aghucaf

A propos aghucaf

poète, nouvelliste, traducteur, cruciverbiste.

Ru ay iẓri-w

Ru ay iẓri-w   Tger-d tiɣri tmurt-nwen:   “Uɣalet-d ay arraw-iw”  Adrar, imeṭṭi (de)g wallen                                                   … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen

Tamacahut n uɛeqqa yessawalen             Amacahu ad yelhu ad yeḍbeɛ am usaru ad yuɣal annect n ujgu.            Zik-nni, llan sebɛa watmaten myeḥmmalen nezzeh.Yal yiwen deg-sen yettaɣ awal i wayeḍ, ttemcawaren ɣef yal tamsalt. … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ugadeɣ

Ugadeɣ Ssusmet! Ad tt-id-tessakim …. Amer ssneɣ lemkacfat Azekka ad t-waliɣ amek-it Wissen d tebrek neɣ d tafat Neddem-it yelha neɣ diri-t Lweqt yettazzal yettfat Acḥal mu texreb tergit Tikli i nteddu n tmara Ur neẓri anda neggar aḍar Leqreḥ … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tesseɛreq abrid

Tesseɛreq abrid Wissen ma ɣur-sen tafrit Ad d-mmektin ayen srewten Nwan ulac tameddit Akken bɣan  kan ad tt-wwten Ma d kra i tettawi tbettit Aman, ayefki d zzit Taggara truḥ d isɣaren Cerwen-tt am tseṭṭa n uzemmur Glan ula s … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tabrat n umeḥbus

Tabrat n umeḥbus   Tira   tceṭṭeḥ gar wallen-iw Yefla lkaɣeḍ seg (yi)meṭṭi Dderbuka tekkat deg wul-iw Udem-iw yeɣreq deg tidi A yemma aql-i iman-iw Yenɣa-yi yiɣimi weḥd-i Mačči d timenɣiwt i  nɣiɣ Mačči d tukerḍa i ukreɣ Lmut tneqq ayen … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Ammud n tmedyezt amaynut: Tilelli ur telli

Ammud n tmedyezt amaynut: Tilelli ur telli Ussan-agi i d-iteddun n meɣres, dɣa ass-a 17 deg furar (28 février), tekcem tefsut-nneɣ,  ad d-yeffeɣ ummud-iw wis sin n tmedyezt iwimi fkiɣ azwel  » Tileli ur telli ». Ilaq i d-yeffeɣ deg useggas … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Talwit

Talwit     Yebɣa wul ad yethenni Uqbel ad s-cudden aɣesmar (de)G tudert yelhan yettnadi Ar tura ur yeɛyi (de)g ssbeer Asirem-ines s ukufi Yeččur-it yerna iḍegger Asmi i d-ilul slalwen-as Ferḥen, fkan-t i ddunit Ddunit mu qeṭṭiɛ tuɣmas S … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire