Archives de l’auteur : aghucaf

A propos aghucaf

poète, nouvelliste, traducteur, cruciverbiste.

Ɛacur Bangu

Ɛacur Bangu     Ɛacur Bangu d nekkini Ncennu nettaru isfra Neqqar-iten-id ɛinani Wid i d-tettaddrem s tuffra Nenna-d yerna ad d-nini Seg tura alma d aẓekka Ncennu ɣef teqcicin Tid-nni ur ɣ-d-nettsaḥ ara Ncennu ɣef teqreɛtin Nesgergur mebla cceḥḥa … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Telancim-iyi…

Telancim-iyi… Srubget deg-i ternum Tekksem ddemmar-nwen N yal ass Azut deg-i tezlum Ahat ad d-yeffeɣ seg-wen Mejɛer bu tuɣmas Nekk d idrimen i ukreɣ Idrimen am yilefḍan Ssired-iten ad d-uɣalen Kunwi d tudert-iw i iyi-tukrem Deg wayen akk ɛzizen I … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Nneyya

Nneyya Yezzelkeḍ wawal Yuzzel ad yini I win ur nesli Yezwar-d s akal Zedɣen-as miḥlal Iɣurr-it zzman Izder deg laman Yesɛukkuz uffal Itezzem iman-is Mi yefka lebɣi Yuɣal ur yelli Ddzen-t s ufḍis Ur yessenz tamurt Uɣen-tt war azal Ur … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Nnuba-s

Nnuba-s Axemmem yezga (de)g (yi)ẓekwan Ar tura asrad ur t-ufin Lɣaci n tmeqber kwan (de)G uɣbel n zzman ttɛebbin Am waḍu ihuzzen igran Lerwaḥ-nsen ttleɣwin Tudert n tarwa i d-ǧǧan Tezdeɣ daxel n tfexrurin Amek i llan, and(a) i d-ggran … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | 2 commentaires

Akkin i tilawt…

Akkin i tilawt… A ṭṭir yufgen am yilef Zeggaɣ am ucaqur Ma ɛzizeɣ ɣef Rebbi Yerr-iyi tabard am uɣyul… Ddeɛwessu n lwaldin tuɛer D tazegzawt am ubilu Walaɣ jeddi ɣef lqermud Ɣilleɣ d aqenfud Wwteɣ-t s les paires carrées Yeɣli-d … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt                                              Ass n 20 ɣuct, amulli wis 60 n usebded n Uswir n Ssumam i d-yeḍran deg taddart n Yifri, lɛerc Awzellagen deg useggas 1956, ɣef uqerruy-is agrawliw ameqqran Ɛebban Remḍan, tella-d tẓuṇẓut … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt

Tajmilt i ukkuẓet n tgejda n tmaziɣt                                                  Ass n 20 ɣuct, amulli wis 60 n usebded n Uswir n Ssumam i d-yeḍran deg taddart n Yifri, lɛerc Awzellagen deg useggas 1956, ɣef uqerruy-is agrawliw ameqqran Ɛebban Remḍan, … Lire la suite

Évaluez ceci :

Publié dans Uncategorized | Laisser un commentaire